Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Skiba
Miejsce urodzenia: Tyrawa Solna
Data urodzenia: 22-01-1944
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Arkusze informacyjne, opinie dotyczące internowanych, wnioski o uchylenie internowania, arkusze ewidencyjne. W/w był aktywnym uczestnikiem strajku w sierpniu 1980 na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Po wprowadzeniu stanu wojennego na terenie stoczni kolportował nielegalne wydawnictwa p.t. "Gdańsk" i "Biuletyn Specjalny", był łącznikiem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność". Internowany na mocy decyzji nr 763 z 29.08.1982 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Część materiałów operacyjnych krypt. "Gotowość" dotycząca ww. złożona do archiwum pod sygn. 911/19 t. 8 została zniszczona 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/11 (911/2)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa wszczętego 13.07.1982 przeciwko podejrzanym o „niezaprzestanie działalności związkowej poprzez działanie w Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ >Solidarność< Gdańsk, która to redagowała, drukowała, kolportowała ulotki i apele mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawoływała do strajków i akcji protestacyjnych”. Jan Skiba 12.08.1983 posiadał i kolportował "nielegalne wydawnictwa" sygnowane przez "Tajną Komisję Zakładową NSZZ Stoczni Gdańskiej" i Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina wśród pracowników załogi. IPN Gd 013/377 t. 1 (8600/III)
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie kolportażu nielegalnych ulotek 12.08.1983 na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina przez Jana Skibę. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8421/III zniszczono protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8421/III brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie przeciwko Janowi Skibie podejrzanemu o kolportowanie "nielegalnych ulotek" w tym m.in. ulotki pod nazwą "Odezwa Stoczniowców Stoczni Gdańskiej" podpisanej przez Tajną Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej z sierpnia 1983, na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina w dn. 12.08.1983. 13.08.1983 przeszukano osobę i mieszkanie ww. oraz pomieszczenia w pracy. Śledztwo w powyższej sprawie prowadzono w okresie 15.08.1983-04.11.1983. 15.08.1983 Prokurator wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. W dn. 7.11.1983 sporządzono akt oskarżenia. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku (IVK1263/83) z 8.12.1983 tymczasowe aresztowanie zamieniono na dozór milicyjny. Sąd Wojewódzki w Gdańsku (Kz 368/83) postanowieniem z 27.12.1983 zmienił postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku z 8.12.1983 i zastosował wobec ww. areszt tymczasowy. IPN Gd 65/22
Akta sądowe Jan Skiba został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 27.01.1984 na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu warunkowym na okres 3 lat próby w związku z toczącym się postępowaniem 4 Ds. 93/83. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 6.09.1984 wobec ww. umorzono postępowanie na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN Gd 681/7 t. 1-2
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 763 wydanej 29.08.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku "ze względu na dotychczasowe zachowanie się, zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegać porządku prawnego". Decyzją nr 348 wydaną 3.12.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku wobec ww. uchylono internowanie. IPN Gd 159/445
Sparawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 24.08.1982 pod nr 44901 do SOR krypt. "Nowi" nr rej. 44900 prowadzonej od 24.08.1982, następnie przerejestrowany pod tym samym numerem do SOR krypt. "Kompania" nr rej. 45172 prowadzonej od 30.09.1982. Sprawę zakończono 21.09.1989. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe Akta paszportowe Jana Skiby były wypożyczone 18.10.1988 przez Wydz. V WUSW w Gdańsku. EAGD 196438
Dokumentacja ewidencyjna Jan Skiba obserwowany 10.11.1988 jako "domniemany kontakt od dyplomaty Belgii w Warszawie ps. >Darek 88<". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.