Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Klemens
Nazwisko: Sosnowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 22-11-1953
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 3.11.1981 pod nr 41203 w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej], następnie przerejestrowany pod tym samym numerem do SOS krypt. "Katon" nr rej. 38230 prowadzonej przez Wydz. III "A" KW MO Gdańsk w okresie 13.10.1981-20.04.1982. Powodem rejestracji było zorganizowanie strajku okupacyjnego. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18054/II. Materiałów o sygn. 18054/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta śledztwa Akta w sprawie osób, w tym K. Sosnowskiego, które 14.12.-18.12.1981 zorganizowały i kierowały strajkiem w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej "C. Hartwig" w Gdańsku. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8433/III zniszczono protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8433/III brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta nadzoru nad śledztwem Objęty śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy KWMO Gdańsk w okresie 18.12.1981-18.01.1982 i postępowaniem przygotowawczym Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II. 26/81), tymczasowo aresztowany 18.12.1981, oskarżony o to, że "w dniach 14-18.12.1981 w Gdańsku w okresie obowiązywania na terytorium PRL stanu wojennego wiedząc o zawieszeniu działalności wszystkich związków zawodowych, będąc członkiem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C "Hartwig" w Gdańsku, nie odstąpił od udziału w tej działalności oraz zorganizował i kierował strajkiem załogi tegoż przedsiębiorstwa". Akt oskarżenia sporządzono 18.01.1982. IPN Gd 267/6843 (3746/84/27)
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 27.01.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 1 roku w związku z postępowaniem prokuratorskim Pm.Śl.II.26/81. W dn. 31.12.1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił ww. przerwy w odbywaniu kary w okresie 2.01.1983-15.02.1983 ze względu na zły stan zdrowia członka rodziny ww. Uchwałą Rady Państwa z 12.05.1983 ułaskawiony przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 2 lata. 9.10.1989 Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowił "przebaczyć i puścić w niepamięć skazanie ww. za występek z art. 46 ustawy 1 dekretu z dnia 12.12.1981". IPN Gd 253/9239-9242 (3958/91/3663)
Akta tymczasowo aresztowanego Akta Krzysztofa Sosnowskiego tymczasowo aresztowanego 18.12.1981 postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku podejrzanego o to, że 14 grudnia 1981 w Gdańsku jako członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej "C.Hartwig" nie odstąpił od zawieszonej działalności związkowej, a ponadto brał udział w zorganizowaniu nielegalnego strajku pracowników PSM "Hartwig" oraz wszedł w skład kierującego nim Komitetu Strajkowego. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.12/82) z 27.01.1982 na 3 lata pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na okres 1 roku. 31.12.1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił w/w przerwy w odbywaniu kary od 2.01 do 15.02.1983. Uchwałą Rady Państwa z 12.05.1983 ułaskawiony i warunkowo zwolniony z reszty obywania kary na okres próby dwóch lat. IPN By 98/247 (39/754)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Krzysztof Sosnowski figuruje w >wykazie spraw karnych grupy śledczej KW MO Gdańsk na dzień 27.01.1982< jako osoba przeciwko której toczyło się postępowanie Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni Pm.Śl.II-26/81 za co został skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 3 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych na okres 1 roku i grzywnę. IPN Gd 003/176 (IV-200)
Osoba Zabezpieczona [OZ]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 9.05.1985 pod nr 51202 w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej], 12.09.1985 przerejestrowany pod tym samym numerem jako osoba do SOS krypt. "Komitet" nr rej. 50857 prowadzonej w okresie 05.03.1985-22.06.1988 przez Wydz. V WUSW Gdańsk. Powodem sprawdzenia była działalność ww. w latach 1984-1987 jako aktywnego działacza NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 19606/II. Materiałów o sygn. 19606/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Dokumentacja ewidencyjna Od 14.10.1983 objęty przez Komisariat V MO w Gdańsku "inwigilacją podstawową z uwagi na podejrzenie o działalność antypaństwową". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta paszportowe Ww. 30.07.1985 odmówiono wydania paszportu na wyjazd turystyczny z przyczyn określonych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 17.06.1959 o paszportach. Akta paszportowe Krzysztofa Sosnowskiego 12.12.1985 wypożyczył Wydz. V WUSW Gdańsk. EAGD 199384
.