Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jakub
Nazwisko: Szadaj
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 06-12-1948
Imię ojca: Gerard Balduin
Imię matki: Emmi Agnieszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa operacyjno-śledcza Jakub Szadaj zarejestrowany 24.04.1968 pod nr rej. 8648 do sprawy operacyjno-śledczej krypt. "Lotnik", zarejestrowanej 10.03.1968 pod nr rej. 8438 początkowo jako Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] krypt. "Lotnik" 24.04.1968 przerejestrowany na sprawę operacyjno-śledczą o tym samym kryptonimie. Kontrola operacyjna J. Szadaja w ramach sprawy "Lotnik" została zakończona 30.12.1968, zaś sprawę operacyjno-śledczą "Lotnik" zakończono 21.01.1969 złożeniem materiałów do archiwum pod sygn. K-7355. Materiały zniszczono protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. K-7355 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego od 4.04.1968 w sprawie działalności na terenie Gdańska nielegalnej organizacji pod nazwą "Gdańska Młodzieżowa Grupa Wywiadowcza". Jakub Szadaj pseudonim "Bohun" był założycielem i kierownikiem grupy, zatrzymany 3.04.1968, tymczasowo aresztowany 5.04.1968 postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku (II Ds.6/68). 12.10.1968 sporządzono akt oskarżenia. Materiały złożono do archiwum pod sygn. K-7355. Mat. o sygn.K-7355 brak. Wpis na podst. zapisów kart. i akt IPN Gd 0046/783/8,IPN Gd 0046/803/5
Akta prokuratorskie Akta stanowią wniosek o rozważenie wniesienia rewizji nadzwyczajnej na korzyść m.in. Jakuba Szadaja skazanego 9.12.1968 przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku (IV K 61/68) na karę łączną 10 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 2 lat za kierowanie w okresie od września 1967 do 3.4.1968 założonym przez siebie związkiem "Gdańska Młodzieżowa Grupa Wywiadowcza", którego celem było sporządzanie i rozpowszechnianie pism zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić szkodę PRL, gromadzenie broni i amunicji. Ww. przechowywał bez zezwolenia amunicję. Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie z 6.08.1969 (III Kr 82/69) karę ww. zmniejszono do 6 lat i 8 miesięcy więzienia. IPN Gd 78/3
Sprawa Obiektowa [SO] W aktach informacja o rozpracowywaniu Jakuba Szadaja przez Graniczną Placówkę Kontrolną w Gdańsku w ramach materiałów wstępnych krypt. "Jakub" nr rej. 1454. Z informacji uzyskanych z Wydz. II Karpackiej Brygady WOP w Nowym Sączu ww. miał pomóc w ucieczce NN osoby do RFN w czerwcu 1976. Informacji tych nie potwierdzono. W aktach również informacja o założeniu i kierowaniu przez ww. w 1968 "Gdańską Młodzieżową Grupą Wywiadowczą" za co został skazany na karę 10 lat pozbawienia wolności. Wyrok wykonywał w ZK Potulice, z którego został zwolniony warunkowo 31.07.1973. Wydz. III KWMO Gdańsk od stycznia do kwietnia 1976 prowadził inwigilację korespondencji ww. Z informacji uzyskanych od TW pseud. "Mieczysław" z Krynicy, wynikało, że ww. przejawiał wrogi stosunek do władzy ludowej i ustroju socjalistycznego. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 214/IV. IPN Gd 003/187/18 (214/IV)
Akta administracyjne Meldunki dzienne i notatki dotyczące wydarzeń Marca 1968 r. na terenie województwa gdańskiego. Meldunek dzienny z 4.04.1968 dot. zatrzymania 3.04.1968 członków nielegalnej organizacji "Gdańska Młodzieżowa Grupa Wywiadowcza", w tym Jakuba Szadaja. W stosunku do ww. zastosowano areszt tymczasowy. IPN Gd 0046/41 t. 3 (54/3)
Akta administracyjne Meldunki dzienne Służby Bezpieczeństwa KWMO w Gdańsku. W materiałach znajduje się meldunek specjalny z 18.05.1968 dotyczący "Gdańskiej Młodzieżowej Grupy Wywiadowczej", której założycielem i kierownikiem był Jakub Szadaj. W sprawie nielegalnej organizacji wszczęto śledztwo i aresztowano jej członków, w tym ww. Meldunek dzienny z 25.11.1968 informuje o mającej rozpocząć się 26.11.1968 przed Sądem Wojewódzkim w Gdańsku rozprawie przeciwko członkom organizacji. Meldunek dzienny z 10.12.1968 informuje, że ww. został skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 9.12.1968 na karę łączną 10 lat więzienia. IPN Gd 0046/25 t. 1-2 (28/1,28/2)
Akta administracyjne Sprawozdanie z pracy Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku za rok 1968. W sprawozdaniu znajdują się ustalenia dotyczące organizacji "Gdańska Młodzieżowa Grupa Wywiadowcza", której organizatorem był Jakub Szadaj. Według śledczych celem grupy było m.in. gromadzenie amunicji i materiałów wybuchowych oraz sporządzanie paszkwili i ulotek o "wrogiej treści". IPN Gd 0046/88/4 (135/5)
Charakterystyka Charakterystyka organizacji niepodległościowej "Gdańska Młodzieżowa Grupa Wywiadowcza" działającej na terenie Gdańska od sierpnia 1967 do kwietnia 1968. Jakub Szadaj był organizatorem i dowódcą w stopniu kapitana ww. organizacji. Skazany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku 9.12.1968 na karę 10 lat pozbawienia wolności. IPN BU 0175/89 t. 1-2
Materiały Wstępne [MW] Rozpracowywany w ramach materiałów wstępnych. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 3697/II. Mat. o sygn. 3697/II brak. Wpis na podst. zapisów ewid.-kartot. i akt IPN Gd 003/187/18 (214/IV).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Osoba Zabezpieczona [OZ] Ww. zarejestrowany do SOS, następnie przerejestrowany do kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjna Podejrzany o udzielanie pomocy w ucieczce za granicę. Materiałów archiwalnych o sygn. II-w-15990 brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta paszportowe Akta paszportowe Jakuba Szadaja 10.01.1986 i 05.02.1987 wypożyczał Wydz. II WUSW Gdańsk oraz 10.07.1986 Inspektorat 2 WUSW Gdańsk. EAGD 109260
.