Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Padowicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 12-08-1901
Imię ojca: Józef
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:

W PPR od maja 1945 r., następnie w PZPR. W latach 1911-1914 uczył się w rosyjskim IV gimnazjum w Warszawie, podczas wojny pomagał, w utrzymaniu rodziny, w związku z tym gimnazjum ukończył w 1920 r. W lipcu 1920 r. w 201 pp. WP, następnie w składzie armii środkowolitewskiej. W grudniu t.r. powrócił z wojny. Przez następne dwa lata studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, potem przeniósł się na Wydział Humanistyczny UW, studiów nie ukończył. W 1921 r. pracował krótko w Centrali Stowarzyszeń Spożywczych Robotników Chrześcijańskich jako pomocnik buchaltera w okresie luty 1921 styczeń 1922 r. Następnie od sierpnia 1922 do września 1939 r. pracował w Głównym Urzędzie Statystycznym w dziale spisów powszechnych. W wyborach 1928 i 1936 propagował głosowanie na listy komunistyczne, pracował także dla Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom, zbierał informacje prasowe o prześladowaniach komunistów. Podczas okupacji pracował w Stołecznym Komitecie Opieki Społecznej, potem przekształconym w Polski Komitet Opiekuńczy miasta Warszawy w komitecie zatrudniony do końca wojny. Pracował w Sekcji Opieki nad Wysiedlonymi, następnie kierował działem sprawozdawczości i statystyki. Od lutego 1945 zatrudniony najpierw w Ministerstwie Przemysłu jako statystyk, od marca tego roku w GUS, praca przy spisach ludności, m.in. kierował pierwszym powojennym spisem powszechnym (14.02.1946 r.) [!]. W czerwcu 1946 r. członek koła PPR w GUS, w 1964 r. delegat na IV Zjazd PZPR.


Źródło: Archiwum Akt Nowych, Biuro Spraw Kadrowych KC PZPR 237/XXIII - 727, k. 3-3v, 8-17; akta administracyjne IPN BU 230/399, indeks osobowy.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Prezes Główny Urząd Statystyczny Warszawa 22-08-1949 16-02-1965 Archiwum Akt Nowych, Biuro Spraw Kadrowych KC PZPR 237/XXIII - 727, k. 17, 27; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 235.
.