Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Marek
Nazwisko: Urbaniak
Miejsce urodzenia: Kołobrzeg
Data urodzenia: 21-04-1954
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Henryka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona na Macieja Urbaniaka, który był członkiem Zarządu Podregionu NSZZ "Solidarność" w Nowym Mieście Lubawskim, przewodniczącym Komisji ds. Obrony Więzionych za Przekonania, podejmował próby założenia Klubu Inteligencji Katolickiej. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Materiały o sygn. 1713/II zmikrofilmowano 9.12.1986 i złożono do archiwum pod sygn. 1713/2. Materiały o sygn. 1713/II zostały zniszczone 26.01.1990 przez Wydz. OKPP WUSW w Toruniu. IPN By 0104/20 (mkf 1713/2)
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie nr Z-I-2047 do "wszystkich krajów świata" [WKŚ] do 18.02.1987 wniesione przez RUSW w Nowym Mieście Lubawskim ze względu na "wrogą postawę polityczną". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.