Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz Kazimierz
Nazwisko: Wilczyński
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 01-07-1966
Imię ojca: Longin
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczące rozpracowywania młodzieżowej organizacji z terenu Gdańska o nazwie "Federacja Młodzieży Walczącej". Jej członkowie kolportowali "nielegalne" wydawnictwa oraz organizowali happeningi. W styczniu 1985 SOS przerejestrowano na SOR. Ww. przechodzi w meldunku nr 151 z 09.06.1987 Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku do Wydz.I Dep.III MSW jako członek "Gdańskiej Federacji Młodzieży Walczącej", który w trakcie wizyty papieża w Gdańsku 12.06.1987 miał zamiar eksponować transparenty zawierające "wrogie treści" antypaństwowe. 10.06.1987 wobec ww. planowano czynności operacyjno-śledcze. W aktach znajduje się informacja, że ww posiada akta o nr 52719/K. Ww. przechodzi w meldunku nr 81 z 22.03.1988 jako zatrzymany i osadzony w areszcie w dniu 21.03.1988 aktywny działacz Gdańskiej FMW. IPN Gd 0027/3839 t. 2, 3 (19956/II)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Materiały w 1986 wypożyczał Wydz. III Bieszczadzkiej Brygady WOP przed rozpr[acowaniem]. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy założonej w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. "Homek" oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Ww. został zatrzymany za udział w akcji powitania wiosny zorganizowanej przez Ruch "Wolność i Pokój" 21.03.1988 w Sopocie. IPN Gd 0027/3842/9 (19960/II)
Akta prokuratorskie Korespondencja dotycząca spraw o wykroczenia z art. 52a Kodeksu Wykroczeń. 21.03.1988 zatrzymany w trakcie nielegalnej demonstracji zorganizowanej przez Ruch "Wolność i Pokój' w Sopocie. Nie znaleziono podstaw do skierowania wniosku o ukaranie ww. przez Kolegium ds. Wykroczeń. IPN Gd 77/14 t. 2
Akta operacyjne Materiały z analiz przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku dotyczących nielegalnej działalności na terenie woj. gdańskiego. W materiałach znajduje się analiza dotycząca zatrzymania M. Wilczyńskiego w trakcie nielegalnego zgromadzenia w Sopocie 21.03.1988. IPN Gd 0046/520 t. 1 (1128/1)
Akta administracyjne Rejestr przeszukań przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku. 24.04.1986 przeszukano mieszkanie Mariusza Wilczyńskiego w związku z postępowaniem RSD-12/86. IPN Gd 0046/518/4 (1126/6)
.