Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Przemysław Władysław
Nazwisko: Zakrzewicz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 15-02-1969
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Jolanta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą rozpracowywania młodzieżowej organizacji z terenu Gdańska o nazwie „Federacja Młodzieży Walczącej”. Jej członkowie kolportowali „nielegalne” wydawnictwa oraz organizowali happeningi. 01.1985 przerejestrowano SOS na SOR. 7.05.1988 ww. został zatrzymany w trakcie kolportażu nielegalnych ulotek. Przeszukano osobę ww. i mieszkanie, w którym znajdował się punkt produkcji i składowania nielegalnych materiałów. 9.05.1988 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska grzywną, przepadkiem dowodów rzeczowych oraz podaniem treści orzeczenia do publicznej wiadomości. Ww. był członkiem Regionalnego Komitetu Organizacyjnego Niezależnej Unii Młodzieży Szkolnej w Gdańsku. IPN Gd 0027/3839 t. 3, 4 (19956/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczy kolportażu nielegalnego pisma pt. "Biuletyn Informacyjny Szkół Zawodowych (BISZ)" wydawanego przez "Federację Młodzieży Walczącej" Region Gdańsk na terenie szkół średnich w woj. gdańskim. P. Zakrzewicz zatrzymany 7.05.1988 w trakcie kolportowania ulotek i przeszukany. Ww. posiadał przy sobie 3 tys. egzemplarzy biuletynów strajkowych nr 5, 6 i 7 informujących o akcjach strajkowych na terenie kraju. Ww. był zarejestrowany pod nr 56817 w kategorii OZ [Osoba Zabezpieczona] przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku. Ww. był aktywnym członkiem "Ruchu Społeczeństwa Zaangażowanego", szefem kolportażu ulotek i autorem artykułów. IPN Gd 0027/3840 (19957/II)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta prokuratorskie Korespondencja dotycząca spraw o wykroczenia z art. 52a Kodeksu Wykroczeń. Zatrzymany 7.05.1988 na targowisku w Gdańsku-Oliwie, gdzie w tłum ludzi wyrzucił pliki ulotek tzw. biuletynu strajkowego nr 5,6,7 wydanego przez Komisję Strajkową Stoczni Gdańskiej. W trakcie przeszukania mieszkania ww. zabezpieczono przyrządy i środki chemiczne służące do powielania druku oraz nielegalne ulotki i wydawnictwa. 9.05.1988 ukarany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń w Gdańsku na karę grzywny, przepadek dowodów rzeczowych oraz podanie treści orzeczenia do wiadomości publicznej. IPN Gd 77/14 t. 2
Akta operacyjne Materiały z analiz przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku dotyczących nielegalnej działalności na terenie woj. gdańskiego. W materiałach znajduje się analiza dot. kolportażu przez P. Zakrzewicza nielegalnych ulotek na terenie targowiska w Gdańsku-Oliwie 7.05.1988. IPN Gd 0046/520 t. 1 (1128/1)
Akta administracyjne Dokumentacja dotycząca rozliczenia depozytów w sprawach o wykroczenia. W materiałach znajduje się wykaz dowodów rzeczowych z przeszukania osoby ww. z 7.05.1988 oraz protokół zniszczenia tych dowodów z 11.01.1989 zgodnie z orzeczeniem Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń w Gdańsku (RSoW-59/88) z 9.05.1988. IPN Gd 0046/512/3 (1119/3)
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do "wszystkich krajów świata" [WKŚ] wniesione 20.05.1988 przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku na okres 9.05.1988-9.05.1990 z uwagi na popełnienie przez ww. wykroczenia. Zastrzeżenie odwołano 22.06.1989. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt IPN Gd 0046/522 t. 7, 16.
.