Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Nawrocki
Miejsce urodzenia: Srebrna Góra
Data urodzenia: 05-08-1937
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 16.09.1982 pod nr 20776 do SOS przerejestrowanej na SOR krypt. "Arab" (nr rej. 19848). Wchodził w skład nielegalnej struktury na terenie Zakładów Chemicznych w Bydgoszczy, której celem było wykonywanie i kolportowanie ulotek o "wrogiej" treści oraz organizowanie pomocy na rzecz rodzin osób internowanych. Materiały złożone do archiwum pod sygn. II-6089 zniszczono 25.01.1990. Materiałów o sygn. II-6089 brak.Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie m.in. A. Nawrockiego podejrzanego o niezaprzestanie po wprowadzeniu stanu wojennego działalności związkowej w NSZZ "Solidarność" w Zakładach Chemicznych "Organika-Zachem" w Bydgoszczy poprzez sporządzanie i kolportaż ulotek "mogących wywołać niepokój publiczny". 25.08.1982 został zatrzymany, dokonano przeszukania mieszkania i w miejscu pracy. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.Śl.II.180/82) tymczasowo aresztowany. Wydz. Śledczy KWMO Bydgoszcz 27.09.1982 zastrzegł A. Nawrockiemu wyjazdy za granicę do WKŚ w okresie 27.09.1982 - 27.09.1985 w związku z toczącym się śledztwem RSD-24/82. 24.12.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy sporządziła akt oskarżenia. IPN By 070/5206 t. 1-2 (5743/III)
Akta sądowe Wyrok Sądu POW w Bydgoszczy z 28.02.1983 dot. postępowania Pg.Śl.II.180/82 skazujący A. Nawrockiego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 13.05.1983 A. Nawrocki złożył wniosek o ułaskawienie i udzielenie przerwy w odbywaniu kary. Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy z 05.07.1983 jego prośbę przekazano Prokuratorowi Generalnemu PRL, a do czasu ukończenia postępowania zarządzono przerwę "w wykonywaniu kary pozbawienia wolności". Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy z 11.08.1983 A. Nawrockiemu darowano karę pozbawienia wolności na mocy amnestii z 21.07.1983. IPN By 51/227-231
Akta tymczasowo-aresztowanego Tymczasowo aresztowany 26.08.1982 postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy w związku z toczącym się postępowaniem Pg.Śl.II-180/82. W okresie 10.10.1982 - 22.10.1982 przebywał w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu, 22.10.1982 - 15.03.1983 w Zakładzie Karnym w Koronowie, 15.03.1983 - 11.08.1983 w Zakładzie Karnym w Potulicach. Zwolniony 11.08.1983 postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy o darowaniu kary na mocy ustawy amnestyjnej. IPN By 165/83 (39/955A)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Ali" ze względu na "wrogą działalność o charakterze politycznym w ramach nieleg. struktur >Solidarności< na terenie Zakł. Chem." Materiały złożone pod sygn. II-6867 zniszczono 24.01.1990. Materiałów o sygn. II-6867 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów nr ZT-161/82 zarejestrowane 6.10.1982 pod nr 20862 do "wszystkich krajów świata" [WKŚ] w okresie 27.09.1982 - 27.09.1985 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO Bydgoszcz. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych i akt IPN By 077/639
.