Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Edward
Nazwisko: Nowakowski
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 26-09-1958
Imię ojca: Edward
Imię matki: Urszula


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Tomasz Nowakowski został zarejestrowany 05.09.1983 pod nr 21999 do SOR krypt. "Plac" (nr rej. 21602) dotyczącej zorganizowania "nielegalnego zgromadzenia" 03.05.1983 przed Kościołem OO. Jezuitów w Bydgoszczy. Jako aktywny uczestnik zgromadzenia został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń grzywną. 05.04.1984 akta złożono do archiwum pod sygn. II-6195 i zniszczono 24.01.1990. Materiałów o sygn. 6195/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.