Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Tadeusz
Nazwisko: Piotrowski
Miejsce urodzenia: Kawki
Data urodzenia: 10-07-1952
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Akta SOS "Potok" nr rej. To 4963, prowadzonej w celu kontroli operacyjnej osoby, która wyjechała nielegalnie za granicę i była podejrzewana, iż może ujawnić posiadane informacje stanowiące tajemnicę państwową i służbową. Andrzej Piotrowski został zarejestrowany do sprawy 04.04.1980 pod nr To 5717, jako "daleki kuzyn" głównego figuranta, z którym spotkał się w RFN i miał przekazywać od niego informacje rodzinie w kraju. Zgodnie z notatką z 19.07.1980 z A. Piotrowskim przeprowadzono rozmowę operacyjną. 09.09.1980 ww. przerejestrowano na kandydata na tajnego współpracownika. Z dalszego opracowywania zrezygnowano z powodu "dekonspiracji i niechęci do otrzymywania kontaktów z figurantem". 28.11.1981 akta kTW złożono do archiwum pod sygn. 3609/I-k i zniszczono 27.05.1988. Materiały SOS "Potok" złożono 02.12.1981 do archiwum pod sygn. 705/II. IPN By 081/427 t. 1-2 (705/II). Materiałów 3609/I-k brak, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewid.
Akta paszportowe Akta A. Piotrowskiego. 08.02.1980 po powrocie z RFN kontroler GPK Jakuszyce przeprowadził z ww. rozmowę dotyczącą pobytu za granicą. 20.02.1980 z prośbą o wgląd do akt zwrócił się Wydz. II KWMO Toruń. 04.12.1980 Wydz. II KWMO Toruń, w związku z "operacyjnym zainteresowaniem" osobą ww., poprosił o „informowanie tut. Wydziału o poczynionych przez w/w staraniach wyjazdów za granicę". 17.02.1981 otrzymał odmowę wydania paszportu na wyjazd do Wielkiej Brytanii. 28.01.1983 Wydz. Paszportów KWMO Bydgoszcz przesłał do Wydz. II KWMO Toruń informację, że ww. stara się o paszport na wyjazd do WRL. 06.09.1983 i 18.12.1984 o wgląd do akt zwrócił się Wydz. II KWMO Bydgoszcz. IPN By 175/860 (EABy 46136)
.