Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jan
Nazwisko: Płaza
Miejsce urodzenia: Oświęcim
Data urodzenia: 01-12-1954
Imię ojca: Jan
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Andrzej Płaza internowany w okresie 15.12.1981-17.02.1982 na mocy decyzji nr 566 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Powód internowania: "podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". 16.12.1981 osadzony w ZK w Iławie. Zwolniony z internowania decyzją nr 69 z 06.02.1982. IPN Bi 71/134 (42/116)
Sprwa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Andrzej Płaza znajduje się na "aktualnym wykazie osób internowanych w ZK Iława" z 31.12.1981. IPN GD 003/176 (IV-200)
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Andrzej Płaza znajduje się na wykazie osób internowanych w woj. gdańskim na mocy decyzji GOH-566/81. Część materiałów sprawy "Gotowość" dot. w/w o sygn. 911/19 t. 7 zniszczono 24.08.1989 zgodnie z protokołem brakowania nr 4/89. IPN GD 340/2 t. 1 IPN GD 0207/10 t. 1 cz.1-3 (IPN 01439/53, IPN 0754/10, 911/2)
.