Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Wojciech
Nazwisko: Pozorski
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 28-11-1947
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Feliksa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona na fakt podjęcia 24.10.1980 w pomieszczeniu zajmowanym przez Międzyokręgową Komisję Porozumiewawczą Kolejarzy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" węzła bydgoskiego PKP na stacji PKP Bydgoszcz Główna przez 8 pracowników, w tym Jerzego Pozorskiego strajku głodowego na znak protestu i solidarności z głodującymi kolegami z Wrocławia. Strajk trwał do 26.10.1980. Strajkujący domagali się m.in. dymisji ministra transportu, podwyżek płac oraz przestrzegania porozumień podpisanych z NSZZ "Solidarność". W związku z niewystępowaniem zagrożenia strajkiem sprawę 28.11.1980 postanowiono zakończyć poinformowaniem władz politycznych. Materiały złożono do archiwum 1.12.1980 pod sygn. 5815/II. IPN By 044/1059 (5815/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany w ramach SOS krypt. "Kretyn" prowadzonej przez Wydz. II KWMO Bydgoszcz, a następnie od 8.12.1983 przez Wydz. V WUSW Bydgoszcz. Aktywny działacz "Solidarności" prezentujący wrogi stosunek do ustroju socjalistycznego, PZPR, ZSRR oraz organów SB i MO. Był członkiem >Tajnego Kolejowego Komitetu Koordynacyjnego Obszaru Północnego NSZZ "Solidarność"<. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 6708/II zostały zniszczone 26.01.1990. Materiałów o sygn. 6708/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Zły" z powodu "wrogiej politycznie działalności". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 6708/II zniszczono 26.01.1990. Materiałów o sygn. 6708/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na nielegalną organizację pn. >Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ "Solidarność"< założoną na PKP. Sprawę skierowano do sądu, postępowanie umorzono na mocy ustawy amnestyjnej z 1983. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18496/II. Materiałow o sygn. 18496/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego w okresie 9.02.1983-22.06.1983 w sprawie działalności od października 1982 do lutego 1983 nielegalnego związku pn. >Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ "Solidarność"<, którego członkiem był Jerzy Pozorski. 9.02.1983 zatrzymany, 11.02.1983 tymczasowo aresztowany. W związku z toczącym się postępowaniem Wydz. Śledczy KW MO Gdańsk zastrzegł ww. wyjazdy za granicę do "wszystkich krajów świata" [WKŚ] w okresie 22.02.1983-22.02.1985. W dn. 28.06.1983 Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku (Ds-10/83) sporządziła akt oskarżenia. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku (IIIK-813/83) z 12.07.1983 wobec ww. uchylono areszt. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 5.08.1983 postępowanie umorzono na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1983. IPN Gd 013/192 (8627/III)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie osób podejrzanych o działalność w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność". W aktach znajduje się informacja o wszczęciu śledztwa 9.02.1983 przez Prokuraturę Wojewódzką w Gdańsku (Ds. 10/83) w sprawie działalności nielegalnego związku pn. >Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"<, którego członkiem był Jerzy Pozorski. IPN Gd 76/20 t. 1
Akta tymczasowo-aresztowanego Jerzy Pozorski tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku (Ds.10/82) z 11.02.1983 w związku z podejrzeniem o to, że "w okresie od października 1982 do lutego 1983 w Gdańsku wspólnie z innymi osobami założył a następnie kierował Tajnym Kolejowym Komitetem Koordynacyjnym Obszaru Północnego NSZZ "Solidarność", którego istnienie, ustrój i cel działania miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych i który miał zmierzać do wywołania niepokoju publicznego". Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku (III K813/83) z 12.07.1983 wobec ww. uchylono tymczasowe aresztowanie oddając go pod dozór milicyjny. Zwolniony 12.07.1983. IPN Gd 161/328 (39/936)
Dokumentacja ewidencyjna Obserwowany na zlecenie Wydz. V WUSW Bydgoszcz z dn. 6.03.1984 jako figur[ant] ps. "Brodacz" podejrzany o działalność "antysocjalistyczną'. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów nr ZT-186/83 do "wszystkich krajów świata"[WKŚ] w okresie 22.02.1983-22.02.1985 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO Gdańsk. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.