Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Czesław
Nazwisko: Skoniecki
Miejsce urodzenia: Chmieleń Wielki
Data urodzenia: 22-12-1905
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

W PPR od września 1945 r., następnie w PZPR. Od 1916 roku uczył się w gimnazjum w Mławie, skąd relegowany został za propagowanie komunizmu w 1924 r. W okresie nauki był członkiem ZHP oraz redagował czasopisma młodzieży mławskich szkół średnich „Kłosy”, następnie „Głos Młodzieży". W 1924 r. rozpoczął naukę na Wolnej Wszechnicy Polskiej na Wydziale Humanistycznym, członek Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Życie”, w związku z działalnością polityczną na krótko aresztowany w 1925 r. Od jesieni 1927 r. członek Związku Młodzieży Komunistycznej był tam członkiem egzekutywy komitetów dzielnicowych Warszawy: Mokotowa i Woli. W 1929 r. członek Komunistycznej Partii Polski, w KPP kierował redakcją tygodnika „Samopomoc Chłopska” centralnego organu chłopskiej przybudówki partii. W następnym roku aresztowany w Lublinie i skazany na półtora roku twierdzy [!]. W latach 1932-1934 pracował jako obwodowiec rolny [!] KPP w różnych obwodach, potem funkcjonariusz partyjny do aresztowania w 1935 r. W następnym roku skazany na 8 lat ciężkiego więzienia karnego. Karę odbywa w więzieniach w Płońsku [!], następnie w Rawiczu. W początkach wojny (wrzesień 1939 r.) po uwolnieniu z więzienia przybył do Warszawy, po kapitulacji miasta znalazł się w Białymstoku, następnie do stycznia 1940 r. inspektor szkolny rejonu grajewskiego. W końcu 1940 r. skierowany przez KC KP(b) Białorusi do redakcji republikańskiej polskojęzycznej gazety „Sztandar Wolności” wychodzącej w Mińsku, tamże pracował do 24.06.1941 r. Od lipca do grudnia 1941 r. w Moskwie w szkole kominternowskiej, następnie przerzucony został na teren okupowanej Polski, gdzie do 26.08.1944 r. kierował pracą specjalną [!]. Od 1945 redaktor naczelny „Chłopskiej Drogi”, w okresie 3.10.1951 - 27.09.1955 na stanowisku dyrektora Szkoły Państwowego Ośrodka Maszynowego i Spółdzielczości Produkcji w Ursynowie [ob. Warszawa]. Od 27.09.1955 r. redaktor działu rolnego „Trybuny Ludu". Był delegatem na II Zjazd PPR (zjednoczeniowy) w 1948 r. oraz na III Zjazd PZPR (1959). Zmarł 28.07.1964 r.
Źródło: Archiwum Akt Nowych Biuro Spraw Kadrowych KC PZPR 237/XXIII - 258, k. 4-4v, 9-12, 15, 17, 19, 22; Karta E-14/1 z kartoteki pomocniczej Biura „C” MSW sporządzonej na podstawie materiałów Departamentu X MBP, powstałej w latach 1975-1980.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Prezes Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk Warszawa 02-1959 28-07-1964 Archiwum Akt Nowych Biuro Spraw Kadrowych KC PZPR 237/XXIII - 258; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 235.
.