Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Pyszka
Miejsce urodzenia: Słotwin
Data urodzenia: 10-11-1944
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze 29.05.1966 w czasie pobytu kardynała S. Wyszyńskiego w Gdańsku w związku z obchodami Milenium Chrztu Polski działając w grupie niezorganizowanej brał udział w zniszczeniu planszy propagandowej na Pl. Gorkiego naprzeciwko Dworca Głównego PKP w Gdańsku oraz znieważył funkcjonariuszy MO interweniujących w tej sprawie. Za powyższe 1.06.1966 został skazany przez Sąd Powiatowy w Gdańsku (III Kp.59/66/p) na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Materiały o sygn. 7202/III złożone do archiwum zniszczono. Materiałów o sygn. 7202/III brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjne zabezpieczenie" obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego i Milenium Chrztu Polski w woj. gdańskim. Józef Pyszka 29.05.1966 był uczestnikiem zajść na Placu Gorkiego naprzeciwko dworca PKP w Gdańsku, gdzie zniszczono i podpalono plansze propagandowe przedstawiające antypolską postawę biskupa niemieckiego, za co został zatrzymany i skazany na karę 6 miesięcy aresztu i karę grzywny. IPN Gd 003/4 t. 1 (4/IV)
Akta administracyjne Materiały operacji o krypt. "Hermes" dotyczące operacyjnego zabezpieczenia obchodów Milenium Chrztu Polski i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Gdańsku w dniach 27-29.05.1966. Józef Pyszka brał udział w zerwaniu, a potem spaleniu planszy propagandowej przy dworcu PKP w Gdańsku oraz znieważył funkcjonariuszy MO. IPN Gd 0046/227 t. 5 (574/5)
Akta administracyjne Meldunki dzienne SB KWMO w Gdańsku do Gabinetu Ministra. Józef Pyszka figuruje w meldunku z 1.06.1966. Ww. został skazany 1.06.1966 wyrokiem Sądu Powiatowego dla miasta Gdańska w trybie uproszczonym na karę 6 miesięcy aresztu z art. 263 1 kk. za zajścia 29.05.1966 na Placu Gorkiego w Gdańsku. IPN Gd 0046/38/6 (50/6)
Akta administracyjne Sprawozdania SB KWMO w Gdańsku za rok 1966 i materiały pomocnicze. Józef Pyszka figuruje w >sprawozdaniu z pracy śledczej w zakresie przestępczości i wykroczeń kleru i osób świeckich powiązanych ze środowiskiem klerykalnym za okres od 1.01.1966 do 18.12.1966< sporządzonym 20.12.1966 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w związku ze skazaniem za udział w zajściach 29.05.1966 w Gdańsku. IPN Gd 0046/132 (278/1)
Akta paszportowe W aktach paszportowych Józefa Pyszka znajduje się postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 8.05.1973 (III Kp. 59/66/p) dotyczące zatarcia skazania ww. prawomocnym wyrokiem Sądu Powiatowego w Gdańsku z 1.09.1966 z art. 263 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. EAGD 40172
.