Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Wojtalik
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 14-01-1950
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Wojtalik był inwigilowany przez SB w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Ogniwo” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 25.10.1988 pod nr. rej. Ka 67390 i prowadzonej przez Grupę V RUSW Żory. Sprawę założono w związku z informacją operacyjną z której wynikało, że 07.09.1988 na terenie KWK „Krupiński” w Suszcu powstał i rozpoczął działalność Tymczasowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”, którego członkowie złożyli 12.09.1988 w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach wniosek o rejestrację. Celem sprawy było ustalenie składu osobowego, motywów podjętych działań oraz „objęcie kontrolą operacyjną wszystkich osób zaangażowanych w działalność” TKZ. Jerzy Wojtalik, współzałożyciel i aktywny członek TKZ NSZZ „Solidarność” KWK „Krupiński”, został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do SOR „Ogniwo” 10.11.1988 pod nr. rej. Ka 67469. SOR zakończono 30.08.1989 z uwagi na fakt zarejestrowania NSZZ „Solidarność”. W dniu 01.10.1989 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43558/II, a 23.10.1989 materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 43558/2). IPN Ka 048/580 (43558/II), IPN Ka 0169/1375 (43558/2) mikrofilm.
.