Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir Grzegorz
Nazwisko: Sadowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 01-05-1962
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze "Akta w sprawie sporządzania, gromadzenia, przechowywania i kolportowania ulotek zawierających wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8084/III zniszczono zgodnie z protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8084/III brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta nadzoru Akta nadzoru na śledztwem w sprawie m.in. Sławomira Sadowskiego oskarżonego o to, że "w okresie od 14.12.1981 do 20.12.1981 sporządzał, gromadził, przechowywał i kolportował ulotki zawierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Śledztwo w sprawie prowadził Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku (RSD-30/81) pod nadzorem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni w okresie 22.12.1981-6.01.1982. W dn. 20.12.1981 zatrzymany i przeszukany. 22.12.1981 tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Akt oskarżenia sporządzono 18.01.1982. IPN Gd 267/6842 (3746/84/26)
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 3.02.1982 na karę 5 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 3 lat. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z 28.01.1983 ww. udzielono rocznej przerwy w odbyciu kary pozbawienia wolności. Postanowieniem Sądu Najwyższego w Warszawie z 8.02.1983 wstrzymano wykonanie kary i zarządzono natychmiastowego zwolnienia z Zakładu Karnego Sławomira Sadowskiego. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 28.07.1983 postępowanie wobec ww. zostało umorzone na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1983. IPN Gd 253/9243-9249 (3958/91/3667-3673)
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany 22.12.1981 postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni w związku z toczącym się postępowaniem Pm.Śl.II-25/81 i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 3.02.1982 skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.13/82) na karę 5 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 3 lat. Orzeczoną karę odbywał od 18.02.1982 w Zakładzie Karnym w Koronowie, od 14.04.1982 przewieziony do Zakładu Karnego we Włocławku, następnie od 4.06.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z 28.01.1983 skazanemu udzielono rocznej przerwy w odbywaniu kary. Postanowieniem Sądu Najwyższego w Warszawie (N.77/82) z 8.02.1983 wobec ww. wstrzymano wykonanie wyroku Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 3.02.1982 i zarządzono natychmiastowe zwolnienie z zakładu karnego. Postępowanie wobec ww. umorzono 28.07.1983 na mocy ustawy amnestyjnej. IPN By 165/12 (39/248)
Sprawa Obiektowa [SO] Sławomir Sadowski figuruje w >wykazie spraw karnych prowadzonych przez grupę śledczą KW MO Gdańsk na dzień 27.01.1982< jako osoba wobec której toczyło się postępowanie Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni Pm.Śl.II-25/81. IPN Gd 003/176 (IV-200)
Akta paszportowe W materiałach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do "wszystkich krajów świata" (WKŚ) w okresie od 22.01.1982 do 22.01.1984 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w związku z toczącym się postępowaniem nr Pm.Śl. II-25/81. EAGD 164321
.