Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Cyprian
Nazwisko: Borek
Miejsce urodzenia: Lubatowa
Data urodzenia: 14-09-1899
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Katarzyna
Znany/a też jako:
Cyprian Borek
urodzony/a 15- 09-1899 Lubatowa
Imiona rodziców: Tomasz Katarzyna


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Informacje dot. Cypriana Borka znajdują się w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) dot. żołnierzy i oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie prowadzonej przez WUBP w Rzeszowie, a następnie WUdsBP i KW MO w Rzeszowie prawdopodobnie od roku 1947. Materiały złożono do Wydziału "C" KW MO w Rzeszowie 22.12.1972 pod sygn. 136/IV. W teczce znajdują się dokumentacja związana ze służbą wojskową Cypriana Borka. Ww. w latach 1919-1920 służył w 20 pułku piechoty. W czasie kampanii wrześniowej walczył m.in. pod Duklą w ramach oddziałów obrony narodowej. Od 1941 roku w Armii Andersa. Walczył na froncie włoskim (m.in. pod Monte Cassino). Odznaczony m.in. Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, a także szeregiem odznaczeń brytyjskich. Po zakończeniu służby wojskowej w 1947 roku powrócił do Polski. IPN Rz 053/165 t. 2 (136/IV).
Pamiątki, dokumenty osobiste, odznaczenia wojskowe i fotografie dot. Cypriana Borka z okresu od 28.08.1938 (legitymacja członkowska Stronnictwa Ludowego) do 22.05.1947 (ostatni wpis w książeczce wojskowej). Cyprian Borek brał udział w wojnie 1920 roku (w latach 1920-1921 przebywał w niewoli na terenie Rosji). W 1939 walczył w kampanii wrześniowej w szeregach Batalionu Obrony Narodowej "Krosno", 19.09.1939 wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną. Od 1941 roku w armii Andersa, walczył na froncie włoskim (m.in. pod Monte Cassino). W maju 1947 powrócił do kraju i został przeniesiony do rezerwy. W materiach znajdują się: m.in. unikatowe naszywki "Poland", orzeł haftowany beretowy, Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr 18617, odznaka specjalna 17 lwowskiego batalionu piechoty, odznaka specjalna 8 Armii brytyjskiej, a także inne dokumenty i pamiątki dot. Cypriana Borka. IPN Kr 825/1.
.