Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Leonard
Nazwisko: Bronisz
Miejsce urodzenia: Orzeszówka
Data urodzenia: 28-06-1954
Imię ojca: Michał
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Paweł Leonard Bronisz 4.04.1984 został zarejestrowany pod nr 7153 przez Wydział IV WUSW w Siedlcach jako kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW) z uwagi na charakter wykonywanej przez siebie pracy. Jako inspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach zajmował się kontrolą i koordynacją podległych Wydziałowi jednostek. Po reorganizacji Służby Bezpieczeństwa w listopadzie 1984 r. (z części wydziałów pionu IV utworzono nowy pion VI, którego zadaniem była „ochrona operacyjna” m.in. rolnictwa) sprawę przejął Wydział VI WUSW w Siedlcach. Ponieważ w sierpniu 1985 r. Paweł Bronisz zwolnił się z pracy, Służba Bezpieczeństwa nie podjęła próby jego werbunku, a dalsze opracowywanie go jako kandydata na TW uznano za bezcelowe. 27.11.1985 materiały zarchiwizowano w Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach pod sygn. 1852/I-k, a następnie zmikrofilmowano - sygn. 1852/1. IPN Lu 00419/1140 (1852/I-k) akta, IPN Lu 00414/357 (1852/1) mikrofilm.
.