Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Albin
Nazwisko: Bryłowski
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 01-03-1953
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 10.04.1978 Jan Albin Bryłowski został zarejestrowany pod nr 22892 przez Wydział III KW MO w Lublinie jako figurant do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Medyk” (nr rej. 22596). Powód rejestracji: „wykorzystywanie środków technicznych do powielania nielegalnych materiałów o treści antysocjalistycznej. Figurant współpracował z (…) i powielał materiały na jego zlecenie, podczas przeszukania ujawniono i zakwestionowano ulotki i opracowania o treści antysocjalistycznej”. W dniu 15.11.1982 zaniechano dalszego prowadzenia sprawy, a 6.12.1982 sprawę wyrejestrowano. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO w Lublinie pod sygn. 10037/II, a następnie zmikrofilmowano pod sygn. 10037/2. Materiały o sygn. 10037/II zniszczono w 1989 r. Zachował się mikrofilm o sygn. IPN Lu 0229/760 (10037/2).
Figuruje w aktach Sądu Rejonowego w Otwocku z lat 1981-1984. Akta postępowania karnego przeciwko Janowi A. Bryłowskiemu – ówczesnemu przewodniczącemu Komisji Zakładowej (KZ) NSZZ „Solidarność” w szpitalu w Garwolinie - stwierdzały między innymi, że dnia 14.12.1981 w Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej w Zagórzu ww. zwołał zebranie KZ i rozkolportował ulotkę informującą o zatrzymaniu nocą z 12 na 13.12.1981 szeregu "działaczy opozycji demokratycznej". Tego samego dnia został zatrzymany. W wyniku rewizji osobistej oraz przeszukania mieszkania ww. znaleziono i skonfiskowano wydawnictwa bezdebitowe oraz maszynę do pisania. Prokuratura Rejonowa w Otwocku przedstawiła Bryłowskiemu zarzut i 19.12.1981 wydała Postanowienie o wszczęciu śledztwa w trybie doraźnym. Dnia 23.12.1983 postępowanie zawieszono, gdyż podejrzany ukrywał się od 16.12.1981; rozesłano za nim list gończy. Został zatrzymany dnia 12.05.1983 przez funkcjonariuszy KS MO. W dniu 13.05.1983 postępowanie wznowiono i 28.06.1983 sporządzono akt oskarżenia. Akta przekazano do Sądu Rejonowego w Otwocku. Postanowieniem z dnia 1.09.1983 Sąd umorzył jednak to postępowanie na mocy przepisów ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN BU 533/1 (K.426/83).
Od sierpnia 1985 r. Jan Albin Bryłowski pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu Wydziału XI Departamentu I MSW w ramach Rozpracowania Obiektowego (RO) o krypt. „Czanel”, nr rejestr. 16177 (w SSE Dep. I). W zachowanych zapisach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji o przyczynie rejestracji i charakterze tej sprawy. Akta zniszczono bez archiwizacji. Materiały zniszczono we wrześniu 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 31.08.1985 Jan Albin Bryłowski został operacyjnie "zabezpieczony" w dzienniku rejestracyjnym Biura „C” MSW (pod nr 92946) przez Wydział XI Departamentu I MSW. Osoba pozostająca w zainteresowaniu Departamentu I MSW była również "zabezpieczana" w dzienniku rejestracyjnym Biura „C”. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 3.05.1979 Wydz. Paszportów KW MO w Lublinie, na wniosek Wydziału III KW MO w Lublinie, wniósł wobec Jana Albina Bryłowskiego tzw. zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do krajów kapitalistycznych na okres do dnia 19.04.1981 (nr Z-I-2047/79). To zastrzeżenie anulowano dnia 12.11.1980. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.