Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław Feliks
Nazwisko: Daszkiewicz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 20-11-1956
Imię ojca: Witold
Imię matki: Lucyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 23.08.1982 pod nr 44876 do SOR krypt. "Sierżant" nr rej. 44712 prowadzonej w okresie od 28.07.1982 do 23.03.1983 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku w związku z działalnością w nielegalnej organizacji. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18312/II. Materiałów o sygn. 18312/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych i ZSKO.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany w związku z działalnością w 1983 w trzyosobowej grupie w Gdańsku prowadzącej działalność poligraficzną. Sprawę zakończono z powodu zaniechania "wrogiej" działalności. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18831/II. Materiałów o sygn. 18831/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych i ZSKO.
Akta śledcze Dokumenty dotyczące "ujawnienia przestępczej działalności" na mocy Ustawy z dnia 21 lipca 1983 o amnestii. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (4 Ds.22/84) z 29.02.1984 o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w trybie przepisów ustawy z dnia 21.07.1983 o amnestii nie wszczęto postępowania w sprawie gromadzenia i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw, "których treść mogła wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Ww. w kwietniu 1982 rozpowszechniał pismo "Solidarność 82", które otrzymał od ukrywającego się w jego mieszkaniu działacza NSZZ "Solidarność". 28.12.1983 ww. zgłosił się do WUSW w Gdańsku. IPN Gd 013/214 (8670/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie w związku z ustawą o amnestii z dnia 21 lipca 1983 dotyczącego rozpowszechniania przez B. Daszkiewicza nielegalnego pisma pt. "Solidarność 82". Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 29.02.1984 odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego w trybie przepisów ustawy z dnia 21 lipca 1983 o amnestii w sprawie B. Daszkiewicza. IPN Gd 67/21
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w związku z sporządzaniem i rozpowszechnianiem nielegalne pisma w 1985 na terenie Gdańska. Sprawę zakończono z powodu zaprzestania "wrogiej" działalności. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 19476/II zniszczono za protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów o sygn. 19476/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych i ZSKO.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie sporządzania i rozpowszechniania na terenie Gdańska w okresie od września 1983 do września 1985 nielegalnych wydawnictw. Śledztwo prowadzono w okresie 30.09.1985-28.03.1986. Uzyskano informację, że B. Daszkiewicz w miejscu zamieszkania przechowuje urządzenia do drukowania nielegalnych wydawnictw oraz przeznaczone do rozpowszechniania egzemplarze nielegalnych wydawnictw. 26.09.1985 przeszukano mieszkanie ww, gdzie znaleziono farbę oraz przyrządy drukarskie. 8.11.1985 tymczasowo aresztowany. Materiały złożono do archiwum 23.04.1988 pod sygn. 8731/III. IPN Gd 013/262 (8731/III)
Akta prokuratorskie Ww. tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 8.11.1985 w związku ze śledztwem RSD-20/85. Akt oskarżenia sporządzono 28.03.1986 oskarżając B. Daszkiewicza o to, że "w okresie od września 1983 r. do 30 września 1985 r. w Gdańsku, działając wspólnie z innymi osobami, podejmował działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego, w ten sposób, że wytwarzał i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa, koperty pocztówki i inne w tendencyjny sposób przedstawiające wydarzenia polityczne i historyczne". IPN Gd 70/17
Akta sądowe Akta w sprawie Bogusława Daszkiewicza objętego śledztwem RSD-20/85 i postępowanie prokuratorskim 4 Ds.92/85. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 10.09.1986 postępowanie wobec ww. umorzono na mocy ustawy z 17.07.1986 "o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw" oraz orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów zakwestionowanych w trakcie przeszukania mieszkania. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 22.09.1986 uchylono tymczasowe aresztowanie, ponieważ postępowanie karne wobec B. Daszkiewicza umorzono. IPN Gd 112/46 t. 1-4
Akta tymczasowo-aresztowanego Bogusław Daszkiewicz tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 8.11.1985 w sprawie postępowania 4 Ds.92/85 i osadzony 11.11.1985 w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Zwolniony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku (IV K.381/86) z 22.09.1986 z powodu umorzenia przez ten sąd 10.09.1986 postępowania. IPN Gd 161/59 (42/1136)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy założonej w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma p.t. „Homek” oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Bogusław Daszkiewicz figuruje w piśmie "Nasz Czas" nr 56 z 19.05.1986 w rubryce "Więźniowie sumienia naszego regionu" aresztowany 5.12.1985. IPN Gd 0027/3842 t. 6 (19960/II)
Dokumentacja ewidencyjna 13.03.1983 zatrzymany w Gdańsku za udział w nielegalnym zgromadzeniu. Ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska karą grzywny z zamianą na 90 dni aresztu. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego i ZSKO.
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie wyjazdów za granicę zarejestrowane 9.12.1985 pod nr rej. 52936 do WKŚ [Wszystkie Kraje Świata] w okresie od 8.11.1985 do 8.11.1987 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku na mocy art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o paszportach. Zastrzeżenie anulowano 11.01.1988. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewid. i ZSKO.
.