Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Andrzej
Nazwisko: Brzeziński
Miejsce urodzenia: Głuchów
Data urodzenia: 25-07-1958
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mirosław Brzeziński figuruje w aktach kontrolnych śledztwa nr RSD 34/83 prowadzonego przeciwko grupie osób przez Wydz. Śledczy WUSW w Wałbrzychu od dnia 24.10.1983. Byli oni podejrzani o to, że „w okresie od 17.08.1981 przebywając w obozie dla uchodźców w Götzendorf na terenie Austrii, weszli w porozumienie z osobami działającymi na rzecz obcych organizacji >Komitetu Solidarität mit Solidarność<, >Klubu Sierpień 80<, >Komitetu Uchodźców Götzendorf< i >Redakcji Polskich Wiadomości< w Wiedniu, w ten sposób, że inspirowali i brali udział w organizowaniu publicznych manifestacji i wieców protestacyjnych skierowanych przeciwko naczelnym organom państwowym PRL, a nadto zamieszczali w piśmie >Polskie Wiadomości< wydawanym w Wiedniu publikacje szkalujące ustrój PRL, czym działali na szkodę interesów politycznych PRL”. Dnia 10.12.1983 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu wydała postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, za podejrzanymi rozesłano listy gończe. Jednak wkrótce Prokuratura zawiesiła postępowanie z uwagi na przebywanie osób podejrzanych „bez zgody organów paszportowych PRL za granicą”. W sierpniu 1984 r. akta "złożono do archiwum Wydz. "C" WUSW w Wałbrzychu do nr III-112". IPN Wr 028/92 (112/III) t. 1 i 2, IPN Sz 0012/497 t. 7.
Figuruje w aktach nadzoru nad śledztwem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu dotyczącym postępowania przeciwko osobom podejrzanym o „wejście w porozumienie z osobami działającymi na rzecz obcych organizacji”. W dniu 29.09.1989 postępowanie prokuratorskie o nr Pg.Śl.-II-30/83 zostało ponownie podjęte i zarejestrowane pod nr Pg.Śl.-II-41/89. Jednak postanowienia o tymczasowym aresztowaniu i listy gończe dotyczące podejrzanych, wydane w roku 1983, zostały odwołane. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu złożyła wniosek do Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego o umorzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy z 29.05.1989 „o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń”. IPN Wr 35/2049 (Pg.Śl.-II-41/89) t. 1.
Figuruje w aktach sądowych nr So 411/89 dotyczących postępowania w sprawie grupy podejrzanych o „wejście w porozumienie z osobami działającymi na rzecz obcych organizacji”. Postanowieniem z dnia 18.10.1989 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu umorzył jednak to postępowanie na podstawie przepisów ustawy z 29.05.1989 „o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń”. IPN Wr 36/76 (So 411/89) t. 1-3.
W grudniu 1985 r. Wydział Paszportów WUSW w Katowicach wniósł wobec Mirosława Brzezińskiego zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych o nr ZU-81/4765/GL/36410. Powód zastrzeżenia wyjazdów: odmowa powrotu ww. do kraju po wyjeździe czasowym do Austrii w roku 1981. W zachowanych materiałach ewidencyjnych brak informacji o dacie odwołania tego zastrzeżenia. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Mirosław Brzeziński przekazał uzupełnienia i sprostowania – odnośnie akt dotyczących jego osoby, a zgromadzonych w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. IPN Wr 405/14.
.