Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Stanisław
Nazwisko: Eluszkiewicz
Miejsce urodzenia: Nieszawa
Data urodzenia: 10-12-1943
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Brał aktywny udział w wystąpieniach studenckich w Gdańsku 15.03.1968. Został skazany wyrokiem Sądu Powiatowego dla m. Gdańska z 23.04.1968 na karę 10 miesięcy aresztu. Materiały złożone do archiwum pod sygn. K-7309 zniszczono zgodnie z protokołem brakowania 1/88. Materiałów o sygn. K-7309 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych..
Akta administracyjne Zbiór załączników do Biuletynów Wewnętrznych MSW nr 59-102/68, informacje dot. sytuacji politycznej w Łodzi. W załączniku do Biuletynów Wewnętrznych Gabinetu Ministra MSW nr 99/68 znajduje się informacja o skazaniu K. Eluszkiewicza przez Sąd Powiatowy dla m. Gdańska na karę 10 miesięcy aresztu za udział w nielegalnym zgromadzeniu 15.03.1968 w Gdańsku. IPN Ld 0122/505 (A-982/X-M)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr 415/68. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach sprawy o krypt. "Makwell". Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zabezpieczenie Operacyjne [Zab] Zarejestrowany w kategorii zabezpieczenie operacyjne. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych..
.