Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Wincenty
Nazwisko: Jerz
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 06-10-1949
Imię ojca: Lucjan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Z treści zapisu na karcie E-14 dokonanego w marcu 1968 roku przez SB z KW MO w Radomiu wynika, że Wiesław Wincenty Jerz „w dniach 13-14 III [19]68 na terenie L.O. im. [Jana] Kochanowskiego w Radomiu inspirował młodzież do nielegalnego udziału w wystąpieniach i manifestacji, które odbyły się dn[ia] 16 i 17.03.[19]68 r. na terenie Radomia. Dnia 21 III [19]68 przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą”. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W dniu 24 marca 1981 Wiesław Wincenty Jerz został zarejestrowany pod nr 2911 przez Oddział WSW Jednostek Wojsk Lotniczych w Warszawie jako figurant Sprawy Operacyjnego Wyjaśnienia o krypt. „Doradca”. Powodem tej rejestracji było utrzymywanie przez niego ścisłego kontaktu z członkiem najbliższej rodziny (bratem) – działaczem MKZ NSZZ „Solidarność” w Radomiu. W dniu 8.07.1983 Wiesław Wincenty Jerz został zwolniony z zawodowej służby wojskowej. Dnia 26.03.1984 materiały tej sprawy zarchiwizowano pod sygn. ZS 4779. Materiałów o sygn. ZS 4779 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.