Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Wincenty
Nazwisko: Jerz
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 06-10-1949
Imię ojca: Lucjan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Z treści zapisu na karcie E-14 - dokonanego w marcu 1968 roku przez SB z KW MO w Radomiu wynika, że uczeń Wiesław Wincenty Jerz „w dniach 13-14 III 1968 r. na terenie L.O. im. J. Kochanowskiego w Radomiu inspirował młodzież do nielegalnych wystąpień i manifestacji, które odbyły się w dniach 16. i 17. III 1968 r. na terenie Radomia. Dnia 21 III 1968 [z uczniem Wiesławem Jerzem] przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą”. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W dniu 24 marca 1981 Wiesław Wincenty Jerz został zarejestrowany pod numerem 2911 przez Oddział WSW Jednostek Wojsk Lotniczych w Warszawie jako figurant Sprawy Operacyjnego Wyjaśnienia krypt. „Doradca”. Powodem tej rejestracji i inwigilacji Wiesława Jerza było utrzymywanie przez niego "ścisłego kontaktu" z członkiem najbliższej rodziny - bratem, działaczem MKZ NSZZ „Solidarność” w Radomiu Antonim Jackiem Jerzem. Zapisano, że w dniu 8.07.1983 Wiesław Wincenty Jerz został zwolniony z zawodowej służby wojskowej. Dnia 26.03.1984 materiały tej sprawy zarchiwizowano pod sygn. ZS 4779. Materiałów o sygn. ZS 4779 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wiesław Wincenty Jerz występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Kolec". Sprawa ta była prowadzona w roku 1981 przez SB z KW MO w Radomiu i dot. brata ww. - Antoniego Jacka Jerza, wiceprzewodniczącego MKZ NSZZ "Solidarność" w Radomiu, współzałożyciela regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania i działacza KPN. Na str. 65 tych akt w "analizie materiałów" dot. Antoniego Jacka Jerza, datowanej 7 kwietnia 1981, funkcjonariusz SB zapisał między innymi, że "Jacek Jerz ma brata Jerz Wiesława, zawodowego podoficera LWP /JW - 3235 Warszawa/, z którym utrzymuje ścisły kontakt. Ww. inspiruje J. Jerza do podejmowania w ramach działalności MKZ-tu w Radomiu działań wymierzonych w kierowniczą rolę partii. W związku z tym Wiesław Jerz został objęty kontrolą operacyjną przez szefostwo WSW w Warszawie" (został objęty tą kontrolą WSW najprawdopodobniej już w połowie stycznia 1981 - jak można wnioskować z zapisów innego dokumentu SB, zamieszczonego na str. 91 akt). IPN Ra 05/334 (388/II).
.