Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Konrad
Nazwisko: Eska
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 18-11-1953
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zdzisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany pod nr 2289 do SOS krypt. "Opoka" prowadzonej w okresie 27.09.1976 - 18.06.1977. Następnie materiały SOS krypt. "Opoka" włączono do SO krypt. "Tedyści", nr rej. 1210, prowadzonej w okresie 16.10.1975 - 12.01.1990. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Roman Eska - aktywny działacz duszpasterstwa akademickiego oo. Jezuitów w Toruniu oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu - rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Apostoł" z powodu utrzymywania ścisłych kontaktów z działaczami ruchu oazowego na terenie kraju. Objęty kontrolą korespondencji przez Wydz. "W" KWMO w Toruniu. W jego miejscu zamieszkania zainstalowano podsłuch pokojowy (PP). W materiałach znajdują się doniesienia tajnych współpracowników nt. Romana Eski. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. IPN By 081/278 (431/II)
.