Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Leszczyński
Miejsce urodzenia: Piaski
Data urodzenia: 09-03-1949
Imię ojca: Leon
Imię matki: Eugenia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Pozytywni”, nr rej. 3517, prowadzona w okresie 18.11.1980 - 04.04.1984 przez Wydział III „A”/Wydział V KW MO/WUSW w Sieradzu w celu kontroli operacyjnej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sieradzka. Józef Leszczyński, członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych w Wieluniu, został umieszczony na sporządzanych w okresie październik-listopad 1982 wykazach osób wytypowanych przez SB do przeprowadzenia u nich przeszukań oraz rozmów „profilaktyczno-ostrzegawczych". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 12/IV. IPN Ld 020/9 t. 1 (12/IV).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Trasa”, nr rej. 4397, prowadzona w okresie 14.01.1982 - 20.04.1983 przez Wydział V KW MO w Sieradzu. Została założona w związku z wykryciem na terenie Zakładu Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych, miasta Wielunia oraz okolicznych miejscowości plakatów oraz ulotek o charakterze antyrządowym. Józef Leszczyński został zarejestrowany 29.09.1982 pod nr. 4805 jako osoba do sprawy. W materiałach wystąpił jako były działacz NSZZ „Solidarność” oraz jeden z podejrzanych o kolportaż prasy bezdebitowej na terenie ZUGiL w Wieluniu. Sprawców nie wykryto, a sprawa została zakończona przeprowadzeniem rozmów ostrzegawczych z podejrzanymi m.in. z Józefem Leszczyńskim. Materiały 20.04.1983 złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Sieradzu pod sygn. 804/II, 15.02.1988 wykonano mikrofilm o sygn. 804/2. IPN Ld 055/419/J (804/2) mikrofilm.
.