Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Irena Teresa
Nazwisko: Barszczewska
Nazwisko rodowe: Zabiegła
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 13-04-1933
Imię ojca: Michał
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Irena Barszczewska, pracownik Komitetu ds. Radia i Telewizji w Warszawie jest wymieniona w materiałach prowadzonej przez Dep. II MSW akcji „Jodła” dotyczącej internowanych w stanie wojennym. O jej aresztowanie wnioskował 10.12.1981 naczelnik Wydz. XIII Dep. II MSW uzasadniając, że „prowadzi działalność skierowaną przeciwko organom władzy państwowej”. Zatrzymana 13.12.1981 o godzinie 1.30. Osadzona w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów, skąd 14.12.1981 napisała do ministra spraw wewnętrznych odwołanie od decyzji o internowaniu. Odnotowana w wykazie osób, „z którymi przeprowadzono rozmowy w ramach akcji «Klon» w dniach 13.12.–31.12.1981 r.”. Zwolniona 24.12.1981. IPN BU 0236/257 (2315/IV), t. 1, k. 1-8, t. 3, k. 5, 10, 34, 48, 72, IPN BU 01419/283 (2315/4) mikrofilm.
Irena Barszczewska, członek NSZZ „Solidarność” w Komitecie ds. Radia i Telewizji w Warszawie, została internowana 13.12.1981 na wniosek Wydz. XIII Dep. II MSW. Internowanie uzasadniono działalnością „skierowaną przeciwko organom władzy państwowej w celu obalenia ustroju PRL”. Osadzona w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów. Zwolniona 24.12.1981. IPN BU 449/2.
Irena Barszczewska, pracownik Naczelnej Redakcji Programów Sportowych Telewizji, od 5.01.1982 została objęta Kwestionariuszem Ewidencyjnym (KE) krypt. „Klon” prowadzonym przez Wydz. XIII Dep. II MSW pod nr. 68744. Poddana inwigilacji w ramach akcji „Klon”, która zakładała kontrolę operacyjną osób zwolnionych z internowania. W aktach sprawy odnotowano, że była działaczką NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy i przewodniczącą koła związku w swojej redakcji. Wedle opinii SB „dała się poznać jako przedstawicielka ekstremalnego skrzydła tej organizacji”, okazywała wrogość wobec PZPR, PRL i ZSRS. Współorganizowała strajki ostrzegawcze ogłaszane przez Region Mazowsze „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowana od 13 do 24.12.1981. W okresie prowadzenia sprawy jej mieszkanie w Warszawie 28.04.1982 zostało poddane przeszukaniu, przeciwko czemu złożyła skargę do Prokuratury Generalnej PRL. KE przejął 8.08.1983 Wydz. VI Dep. II MSW. Inwigilację zakończono 30.11.1984 po uznaniu przez SB, że nie prowadzi „nielegalnej działalności”. Materiały złożone 26.02.1985 w archiwum Biura „C” MSW pod sygn. 52953/II. IPN BU 0222/138 (52953/II), IPN BU 01228/179 (52953/2) mikrofilm.
.