Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Marian
Nazwisko: Turkiewicz
Miejsce urodzenia: Chorzów
Data urodzenia: 21-09-1931
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) „Klan” założona 14.11.1980 przez Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku (24.08.1982 zmieniono kryptonim na „Związek”). Sprawę wszczęto w celu kontroli operacyjnej władz NSZZ „Solidarność”, pracowników administracyjnych oraz osób społecznie zaangażowanych w działalność NSZZ „Solidarność” ze względu na podejrzenia wykorzystania NSZZ do działalności „antysocjalistycznej”. Sprawa następnie trafiła do Inspektoratu II KWMO w Gdańsku. Adam Turkiewicz był poddany kontroli z uwagi na zajmowanie stanowiska członka Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w strukturach NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 003/166 (185/IV) t. 24.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Separator” została zarejestrowana przez Wydz. III „A” Grupę Operacyjną w Gliwicach KWMO w Katowicach 18.09.1981 pod nr KA 49622. Następnie sprawa została przekazana do Wydz. V KWMO w Katowicach, a w dalszej kolejności do Wydz. V-2 Grupy Operacyjnej w Gliwach KWMO w Katowicach. Ostatecznie SOS przekazano do Wydz. V KMMO/MUSW w Zabrzu. Adam Turkiewicz został zarejestrowany do sprawy po przekazaniu przez Tajnego Współpracownika informacji, która dotyczyła działalności antysocjalistycznej w miejscu pracy. Ww. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na terenie Głównego Biura Studiów i Projektów Przeróbki Węgla „Separator” Oddział w Gliwicach. A. Turkiewicz był również członkiem Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. W związku z działalnością związkową został objęty kontrolą w miejscu pracy. Po powrocie z internowania z ww. przeprowadzano rozmowy sondażowo-ostrzegawcze, informując o grożących sankcjach za podjęcie działalności związkowej. Sprawę zakończono 23.03.1984 z powodu zaprzestania „wrogiej” działalności, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 38738/II. IPN Ka 036/2506 t. 1 (38738/II).
Adam Turkiewicz został zatrzymany 13.12.1981 przez funkcjonariuszy MO w związku z akcją „Jodła”. Internowany na mocy decyzji nr III”A”-278 z uwagi na prowadzoną na szeroką skalę działalność związkową. Ww. umieszczono w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. 24.12.1981 został przetransportowany do Zakładu Karnego w Raciborzu, a następnie 07.01.1982 do Ośrodka Odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju. A. Turkiewicz został zwolniony z internowania 14.01.1982. Pod sygn. IPN Ka 41/84 przechowywana jest karta depozytowa internowanego. IPN Ka 036/2506 t. 2 (38738/II), IPN Ka 41/84 (2/82).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Zakładzie Karnym w Raciborzu, gdzie ww. przebywał od 24.12.1981 do 07.01.1982. IPN Ka 218/1.
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju, gdzie ww. przebywał od 07.01.1982 do 14.01.1982. IPN Ka 175/711.
Adam Turkiewicz figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
Opracowanie wewnątrzresortowe w postaci informatora o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” (wrzesień-październik 1981), opracowany przez Biuro „C” MSW w Warszawie w roku 1984. Adam Turkiewicz figuruje w opracowaniu z uwagi na udział w zjeździe NSZZ „Solidarność”. IPN Sz 0012/260 t. 2 (1027/IV).
.