Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Franciszek
Nazwisko: Urban
Miejsce urodzenia: Gliwice
Data urodzenia: 07-04-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Urban został internowany w związku z akcją „Jodła” dn. 16.01.1982 na podstawie decyzji nr Tk-40. Ww. został zatrzymany z uwagi na to, że był „przeciwnikiem ustroju socjalistycznego”. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rudzie Śląskiej. J. Urbana umieszczono 18.12.1981 w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. IPN Ka 043/946 (40044/II).
Akta internowanego sygn. IPN Rz 57/217 przetrzymywanego od dn. 18.12.1981 w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. Dn. 19.03.1982 przetransportowany do Zakładu Karnego w Uhercach. Decyzję o internowaniu uchylono 08.07.1982. IPN Rz 57/217 (2/82).
Józef Urban figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
Józef Urban został objęty zastrzeżeniem wyjazdów za granicę na wniosek KMMO w Rudzie Śląskiej. Zastrzeżenie (Z-I-965/84) zostało odnotowane w dzienniku rejestracyjnym 10.04.1982 pod nr rej. KA 49225, wycofano je 20.04.1984. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.