Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jadwiga Wiesława
Nazwisko: Jaklewicz
Nazwisko rodowe: Brożyna
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 07-07-1912
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnej Obserwacji (SOO). Początkowo zarejestrowana w dn. 02.06.1960 przez Wydział III KWMO Katowice jako Sprawa Agenturalnego Sprawdzenia (SAS) nr rej. KA 2054. W dn. 28.11.1960 SAS przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Zakon” i nadano nr rej. KA 252. W dn. 15.08.1962 sprawę przekazano do Wydziału IV KWMO Katowice. Dnia 02.11.1962 SOS „Zakon” zarejestrowano w ewidencji operacyjnej jako SOO krypt. „Zakon” nr rej. KA 6734 przez Wydział IV Grupę III KWMO Katowice. Celem prowadzonej sprawy było ustalenie danych personalnych osób należących do katolickiej organizacji „Odrodzenie”. Ww. organizacja zrzeszała członków, którzy wchodzili w jej skład jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Członkowie „Odrodzenia” odbywali regularne spotkania w prywatnych mieszkaniach oraz pielgrzymki na Jasną Górę. Patronat nad organizacją objął prymas Stefan Wyszyński. Jadwiga Jaklewicz należała do śląskiej grupy „Odrodzenia”. W jej mieszkaniu w latach 1959-1961 odbywały się niektóre spotkania członków grupy. Główne tematy rozmów dotyczyły sytuacji międzynarodowej oraz polityki Episkopatu. W dn. 17.06.1970 SOO przerejestrowano na Kwestionariusz Ewidencyjny o nr rej. KA 6736, którego ww. nie była już figurantem. Materiały o krypt. "Zakon" złożono do archiwum pod sygn. 41668/II. IPN Ka 048/1651 t. 1 (41668/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Memoriał” prowadzona przez Wydział III KWMO Katowice, została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 24.06.1977 pod numerem KA 35950. Jadwiga Jaklewicz została zarejestrowana do sprawy pod nr. KA 35951. Ww. podpisała petycję skierowaną do Sejmu PRL. Sygnatariusze petycji domagali się poszanowania prawa do wolności sumienia i wyznania w PRL. SOR zakończono 02.05.1978 z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. W dn. 17.05.1978 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej i przekazano do archiwum Wydziału „C” KWMO Katowice, gdzie nadano sygn. 36900/II. IPN Ka 036/847 (36900/II).
.