Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund Franciszek
Nazwisko: Puzdrowski
Miejsce urodzenia: Kartuzy
Data urodzenia: 02-01-1942
Imię ojca: Leon
Imię matki: Agata


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie ze względu na "usiłowanie nawiązania kontaktów z wrogim ośrodkiem dywersji ideologicznej". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 4945/II zniszczono protokołem brakowania nr 96 z 14.11.1989. Materiałów o sygn. 4945/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta śledcze Akta kontrolne śledztwa w sprawie kolportowania nielegalnych wydawnictw i ulotek na terenie Trójmiasta. W materiałach znajduje się protokół przeszukania mieszkania Edmunda Puzdrowskiego z 12.10.1985. IPN Gd 013/110 t. 6, 7 (8517/III)
Akta paszportowe Akta paszportowe Edmunda Puzdrowskiego 14.01.1985 wypożyczył Wydz. II WUSW w Gdańsku. EAGD 50886
.