Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Stanisław
Nazwisko: Nowosielski
Miejsce urodzenia: Piotrków Trybunalski
Data urodzenia: 15-12-1954
Imię ojca: Sergiusz
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta w sprawie karnej dotyczącej Andrzeja Nowosielskiego, wytworzone przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej. Podstawą do wszczęcia postępowania i zatrzymania Andrzeja Nowosielskiego było podejrzenie o "znieważenie PZPR oraz MO przez użycie pod ich adresem słów obelżywych zawartych w liście przesłanym do Komitetu Fabrycznego PZPR Huty >Katowice<". List z 19.12.1981 dotyczył oceny wydarzeń związanych z wprowadzeniem stanu wojennego i zawierał rezygnację z członkostwa w PZPR. List został przekazany przez Komitet do Wydziału Dochodzeniowego KWMO w Dąbrowie Górniczej, a 9 stycznia 1982 do Sądu Rejonowego wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Andrzej Nowosielski został zatrzymany „celem doprowadzenia do Sądu Rejonowego na rozprawę w trybie przyśpieszonym”. Tego samego dnia odbyła się rozprawa główna, w której A. Nowosielskiego skazano (na mocy art. 237 kk w zw. z art. 18 dekretu o stanie wojennym z 13.12.1981) na 7 miesięcy pozbawienia wolności i osadzono w areszcie śledczym. 22.01.1982 adwokat osadzonego wniósł o rewizję wyroku zarzucając „rażącą niewspółmierność kary” zastosowanej wobec Andrzeja Nowosielskiego. Rozprawa rewizyjna odbyła się 05.03.1982, w wyniku której uchylono zaskarżony wyrok i skierowano sprawę do Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej celem uzupełnienia „istotnych braków postępowania przygotowawczego”. 09.03.1982 Andrzej Nowosielski został zwolniony z aresztu śledczego, a 16.06.1982 Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej ponownie wszczęła dochodzenie w sprawie „znieważenia PZPR i organów ścigania”. Rozprawa główna odbyła się 22.03.1983 i zakończyła wyrokiem skazującym A. Nowosielskiego na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Ponadto w związku z przekazanym listem oraz postanowionymi zarzutami Andrzej Nowosielski został zwolniony z pracy w Hucie „Katowice” z dniem 31.12.1981. IPN Ka 119/21 (II K 600/82).
.