Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Śliżewski
Miejsce urodzenia: Grodzisk Mazowiecki
Data urodzenia: 24-11-1929
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1952 r. W latach 1936-1943 uczył się w szkole podstawowej w Brwinowie, pracował w gospodarstwie rodziców i uczył się na tajnych kompletach. Po zakończeniu wojny uczył się w Gimnazjum wieczorowym w Piastowie, następnie w Warszawie. W 1949 r. po ukończeniu szkoły średniej skierowany przez Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Polskiej (ZMP) w Warszawie do pracy w Instytucie Geologicznym jako pomocniczy pracownik techniczny. W latach 1951-1955 odbył kurs inżynierski dla pracowników instytutu na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie geologii poszukiwawczej. W 1954 r. został asystentem w Katedrze Geologii i Ekonomiki Złóż UW. W kwietniu 1956 r. w kopalniach Zakład R-1 w Kowarach jako starszy inżynier, następnie Główny Geolog Kopalni. Na przełomie lat 1958-1959 w ZSRR odbył staż naukowo-techniczny w zakresie górnictwa, geologii i geofizyki rud uranowych. W 1960 r. ukończył kurs ekonomiczny zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W okresie lat 1961-1972 pracował w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Warszawie na stanowiskach: od kierownika pracowni do zastępcy dyrektora ds. geologicznych. W 1965 r. złożył egzamin magisterski na Wydziale Geologii UW. Od 1971 dyrektor Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych w Warszawie. W okresie 10.10.1974 r. do 6.02.1983 r. był dyrektorem Przedsiębiorstwa Usług Geologicznych za Granicą GEPOL. W okresie 6.10.1977 r. do 14.11.1982 r. oddelegowany na stanowisko Radcy w Wydziale Geologii RWPG do Moskwy.


Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 12971, s. 1-2, 9-12, 15, 20, 29, 33, 44.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz POP Warszawa PZPR 1963 1966 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 12971, s. 9-12.
Inspektor Wydział Ekonomiczny Komitet Centralny Warszawa PZPR 07-02-1983 17-05-1985 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 12971, s. 29.
Starszy Inspektor Wydział Ekonomiczny Komitet Centralny Warszawa PZPR 17-05-1985 1-02-1986 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 12971, s. 29, 33.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Warszawa 25-01-1986 02-1988 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 12971, s. 4; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 195.
.