Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Józef
Nazwisko: Lech
Miejsce urodzenia: Sieraków
Data urodzenia: 03-03-1935
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Lech został objęty postępowaniem śledczym WUdsBP w Poznaniu w związku z wydarzeniami Poznańskiego Czerwca 1956. Miał on zostać rozpoznany w grupie demonstrantów w rejonie ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Kazimierz Lech został zatrzymany 30.06.1956. Po przeprowadzaniu dochodzenia i innych działań operacyjnych, śledztwo zostało umorzone, a Kazimierz Lech zwolniony z aresztu 03.07.1956. IPN Po 04/2033 (11586/III, IV Sn. 26/56 K-7, 253).
W aktach znajduje się ankieta personalna Kazimierz Lecha, w której umieszczono informację, że brał on udział w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Śledztwo nie dostarczyło dowodów o jego udziale w zamieszkach, wobec czego zostało ono umorzone. IPN Po 848/6.
Akta KWMO w Poznaniu - „Wypadki poznańskie czerwiec 1956. Aresztowani”. Kazimierz Lech figuruje w wykazie osób przechodzących w materiałach, którzy brali aktywny udział w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Został aresztowany 30.06.1956, a zwolniony z aresztu 03.07.1956. Figuruje także w spisie osób zatrzymanych, a następnie zwolnionych. IPN Po 570/18 (112/34, 155/20).
.