Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Jerzy
Nazwisko: Olszewski
Miejsce urodzenia: Brześć nad Bugiem
Data urodzenia: 02-04-1929
Imię ojca: Jan
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące osób należących do nielegalnej organizacji działającej na terenie Gliwic. Jerzy Olszewski, jako podejrzany o przynależność do organizacji, został 22.11.1946 zatrzymany i przesłuchany. W materiałach znajduje się również „rozkaz zatrzymania” ww. z 23.11.1946, „kwestionariusz personalny” ww. oraz akt oskarżenia J. Olszewskiego i innych o przestępstwo z art. 14 § 1 Dekretu z dn. 13.06.1946, art. 259 KK, art. 24 KKWP w zw. z art. 259 KK, art. 4 § 1 Dekretu z dn. 13.06.1946. W dn. 21.11.1956 materiały przekazano do archiwum Wydz. X uznając, iż skazane osoby (w tym. J. Olszewski) „po odbyciu kary obecnie już żadnej działalności wrogiej nie prowadzą”. IPN Ka 03/1075 (1731/III)
Akta prokuratorskie Akta wszczętego 22.11.1946 śledztwa przeciwko grupie osób podejrzanych o przynależność do nielegalne organizacji. 26.11.1946 Wojskowy Prokurator Rejonowy w Katowicach zarzucając Władysławowi Olszewskiemu przynależność do nielegalnej organizacji i nielegalne posiadanie broni zadecydował o tymczasowym aresztowaniu ww. W dn. 26.12.1946 ww. został osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Gliwicach. 05.06.1947 sporządzono akt oskarżenia, który został 11.06.1947 zatwierdzony i skierowany do WSR w Katowicach. IPN Ka 241/1530
Akta sądowe Akta sprawy przeciwko Władysławowi Olszewskiemu i innym osobom oskarżonym o przynależność do nielegalnej organizacji. 30.06.1947 Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach skazał ww. na karę łączna 10 lat więzienia z utratą praw na 5 lat i przepadkiem całego majątku. 07.11.1947 Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie pozostawił skargę rewizyjną ww. bez uwzględnienia. 04.02.1953 WSR w Katowicach, na posiedzeniu niejawnym, rozpatrzył złożony 13.01.1953 wniosek o zastosowanie amnestii na mocy Ustawy z dn. 22.11.1952 i orzekł wobec W. Olszewskiego karę łączną 6 lat więzienia z utrzymaniem kar dodatkowych. 24.04.1953 ww. został zwolniony z więzienia w Strzelcach Opolskich. 29.05.1967 Sąd Wojewódzki w Katowicach, na wniosek ww., postanowił o zatarciu skazania. W aktach znajdują się prośby o akt łaski skierowane 23.12.1948, 07.12.1949, 22.11.1950 i 17.05.1951 do Bolesława Bieruta przez matkę W. Olszewskiego. IPN Ka 238/1915 t. 1-2
Faktologia Materiały zawierają Charakterystykę nr 38 dot. "bandy rabunkowej" działającej na terenie województwa katowickiego i krakowskiego. Organizacja działała w okresie 10.1946-22.11.1946. W październiku 1946 Władysław Olszewski wstąpił do organizacji. 23.11.1946 przeprowadzono likwidację "bandy". W aktach znajduje się również "Kwestionariusz osobowy" dot. ww. Wynika z niego, iż przechowywał on dwa pistolety. Akta sporządzono na podstawie mat. arch. nr 1731/III. IPN Ka 057/35 t. 1-2
Dokumentacja ewidencyjna Władysław Olszewski został odnotowany w kartotece Wydz. "B" WUSW w Bydgoszczy 01.10.1985 jako osoba kontaktująca się (kontakt ps."Daniel").z figurantem ps. "Delta", który był obserwowany na wniosek Wydz. II WUSW w Bydgoszczy. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.