Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Ryszard
Nazwisko: Skowron
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 12-10-1955
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 18.11.1985 Wojciech Skowron został operacyjnie "zabezpieczony" przez Wydział II SUSW pod nr rej. 43679. W zachowanych zapisach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji o przyczynie tej rejestracji i "zabezpieczenia". W dniu 22.11.1986 akta przekazano do Wydziału III-2 SUSW, gdzie nastąpiła ponowna rejestracja W. Skowrona pod nr 43743. Brak informacji o dalszym biegu i zakończeniu tej sprawy. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w aktach kontrolnych sprawy o wykroczenie (nr RSOW 4/86) prowadzonej w latach 1986-1987 przez Wydz. Śledczy WUSW w Skierniewicach. W dniu 23.11.1986 Wojciech Skowron został zatrzymany przez SB w Skierniewicach. W trakcie jego przeszukania osobistego zakwestionowano radiowy aparat nadawczy przystosowany do nadawania audycji w paśmie UKF (słyszanym w odbiornikach telewizyjnych i radiowych) oraz kasety magnetofonowe z audycjami Radia „Solidarność”. W dniu 9.12.1986 został ukarany przez Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Skierniewice grzywną 50 tys. zł i przepadkiem przedmiotów stanowiących dowód wykroczenia oraz ogłoszeniem tego orzeczenia w prasie. Prowadzenie akt kontrolnych tej sprawy zakończono 30.03.1987. IPN Ld 052/47 (5/54/90).
Figuruje w meldunkach operacyjnych z lat 1985-1987 o zakończeniu postępowań przygotowawczych prowadzonych przez Wydział Śledczy WUSW w Skierniewicach i przesyłanych do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW. IPN Ld 052/75 t. 9.
.