Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Klemens
Nazwisko: Dyksiński
Miejsce urodzenia: Bieżuń-Sierpc
Data urodzenia: 19-08-1905
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Klemens Dyksiński od 23.11.1955 został objęty Sprawą Ewidencyjno-Obserwacyjną (bez krypt.) zarejestrowaną 5.12.1955 przez PUdsBP w Pułtusku w Wydz. X KWMO w Warszawie pod nr. 954. Objęty inwigilacją jako były oficer AK ps. „Władysław”, wrogo ustosunkowany „do Polski Ludowej”. Odnotowano jego „wrogie” wypowiedzi o PRL i ZSRS, obciążanie Sowietów odpowiedzialnością za zbrodnię katyńską i utrzymywanie kontaktów „z elementem wrogim”. W konspirację zaangażowany od 1940 roku, kiedy w Bieżuniu (pow. sierpecki) wstąpił do ZWZ (podczas okupacji niemieckiej posługiwał się nazwiskiem Stefan Ostrowski). W 1944 roku za udział w walkach jako dowódca kompanii w 2 Pułku Piechoty Legionów AK w Okręgu Kielce awansował najpierw do stopnia porucznika, a potem kapitana. Ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną AK w Krakowie 5.12.1945. W roku 1949 został aresztowany przez PUBP w Pułtusku i skazany za „sabotaż” w Państwowych Zakładach Zbożowych, zwolniony z więzienia 24.10.1950. W aktach doniesienia agenturalne i notatki służbowe na jego temat (także z celi więziennej) z okresu od 13.06.1946 do 27.07.1955. Po reorganizacji w strukturach bezpieczeństwa prowadzenie sprawy przejął Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Pułtusku, który zarejestrował ją 21.11.1960 po nr. 279 jako Sprawę Operacyjnej Obserwacji. Po przekazaniu przez Dep. III MSW informacji, że K. Dyksiński prowadzi „wrogą działalność antyrządową” sprawa została przekwalifikowana w lipcu 1962 na Sprawę Rozpracowania Operacyjnego i została zarejestrowana pod nr. 109. W toku rozpracowania nie potwierdzono tych informacji i powrócono do inwigilacji w ramach Sprawy Operacyjnej Obserwacji, która z kryptonimem „Oszust” została zarejestrowana 8.11.1962 pod nr. 1542. Sprawę zakończono 24.07.1964 po uznaniu, że nie prowadzi „wrogiej działalności”. W inwigilacji wykorzystywano osobowe źródła informacji. Materiały złożone 11.08.1964 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 63669/IV zostały 16.10.1976 przekazane do archiwum Wydz. „C” KWMO w Ciechanowie gdzie otrzymały sygn. 137/II. IPN BU 0904/111 (137/II), mikrofilm IPN BU 01329/111 (137/2).
Klemens Dyksiński występuje w aktach Teczki Zagadnieniowej krypt. „Gromada” prowadzonej przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Pułtusku w latach 1959–1973 (zarejestrowana w pionie ewidencyjnym KWMO w Warszawie pod nr. 136, a od 23.10.1962 pod nr. 1113). W ramach sprawy inwigilowano osoby związane z ruchem ludowym, które uznano za negatywnie ustosunkowane do władz partyjno-rządowych i ustroju PRL. W meldunku z 20.04.1968 odnotowano, że K. Dyksiński był w gronie osób, które skrytykowały postępowanie władz i MO wobec studentów warszawskich w marcu 1968 i bardzo źle oceniły przemówienie Edwarda Gierka z 14.03.1968 (ówczesnego I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach), „porównując go do stalinowca z byłej epoki kultu jednostki”. W meldunku z 3.09.1968 przytoczono jego opinię na temat „wydarzeń politycznych w Czechosłowacji”, że wkroczenie tam wojsk Układu Warszawskiego uchroniło Czechosłowację od znalezienia się w strefie wpływów niemieckich, co mogłoby „zagrażać pokojowi nie tylko w Polsce, ale i w Europie”. IPN BU 0201/71 (75/IV), t. 2, k. 130, 164.
Klemens Dyksiński, mieszkaniec Pułtuska, występuje w aktach Teczki Zagadnieniowej krypt. „Polityka” prowadzonej od 1.03.1968 do 27.04.1971 przez Referat SB KPMO w Pułtusku pod nr. 3824. Przedmiotem sprawy była „dywersja ideologiczno-polityczna” w powiecie pułtuskim i osoby podejrzane o taką działalność. Dwukrotnie sprawdzany w pionie archiwalnym SB: 18.03.1968 i 26.02.1969. W wynikach jego sprawdzania odnotowano, że był kapitanem AK i ujawnił się w 1945 roku, jest wrogo ustosunkowany do PRL i objęty sprawą krypt. „Gromada” nr 1113. W doniesieniu agenturalnym z 4.03.1968 określony jako były oficer AK z terenu kieleckiego, który chętnie dyskutuje na tematy polityczne i należy do „największych wrogów naszego ustroju” w miejscu pracy (Pułtuskie Zakłady Przemysłu Materiałów Budowlanych). Wymieniony 3.09.1969 na liście 42 osób z pow. pułtuskiego (opracowanej przez Wydz. „C” KWMO w Warszawie), które „zajęły w różnych formach wrogą postawę” wobec „wypadków marcowych 1968”, inwazji na Czechosłowację, V zjazdu PZPR i wyborów do rad narodowych i sejmu w 1969 roku. W doniesieniu agenturalnym z 18.12.1969 wspomniano, że w miejscu pracy wypowiadał się krytycznie o komunistycznej propagandzie na temat wojny w Wietnamie. IPN BU 0201/111 (118/IV), k. 74-75, 106-107, 128-129, 428, 439, 442, 542.
.