Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Iłłakowicz
Miejsce urodzenia: Łaziska
Data urodzenia: 08-03-1908
Imię ojca: Witold
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Iłłakowicz (ur. w 1908 r.) od października 1939 był organizatorem resortów cywilnych i szefem finansów konspiracyjnej Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy (ZJ), a następnie Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). Nosił pseudonim "Zawisza". Jesienią 1944 został szefem departamentu VI w dowództwie NSZ (w stopniu kapitana), w końcu stycznia 1945 ewakuował się do Wiednia i na Zachód. Na polecenie dowództwa sił USA w okupowanych Niemczech, mjr Jerzy Iłłakowicz z żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ organizował kompanie wartownicze. Pełnił funkcję starszego oficera łącznikowego, a od roku 1946 przedstawiciela emigracji polskiej w Międzynarodowej Organizacji ds. Uchodźców w Heidelbergu. Od roku 1953 mieszkał w USA. Jerzy Iłłakowicz figuruje w zapisach ewidencyjnych i aktach Dep. III MBP i Dep. III MSW z lat 1952-1972 (akta IPN BU 00231/274 t. 13 - teczka obiektowo-zagadnieniowa kryptonim "Brygada"). Zapisano w nich między innymi, iż w latach 1939-1946 Jerzy Iłłakowicz był członkiem tajnej Organizacji Polskiej (wewnętrznej i kierowniczej dla ruchu narodowo-radykalnego) oraz kierownikiem Komisariatu Cywilnego w ZJ i NSZ. Teczka obiektowo - zagadnieniowa kryptonim "Brygada" (nr rej. 155/1956) dot. środowiska byłych członków Obozu Narodowo Radykalnego - Organizacji Polskiej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej, organizacji Miecz i Pług i Stronnictwa Narodowego. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych i akt IPN BU 00231/274 t. 13 (1288/IV).
.