Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Seweryn
Nazwisko: Skraban
Miejsce urodzenia: Łabunie
Data urodzenia: 10-08-1933
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Seweryn Skraban występuje jako podejrzany w aktach śledztwa prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu. Śledztwo prowadzone w latach 1949-1950 dotyczyło przynależności do nielegalnej organizacji młodzieżowej oraz napadów z bronią w ręku i było prowadzone przeciwko: Minkiewiczowi Antoniemu i innym. Materiały zarchiwizowano pod nr. 14447/III oraz F-182. IPN Wr 039/3984 (14447/III, F-182).
Akta dotyczące śledztwa prowadzonego przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Jeleniej Górze w sprawie „nielegalnej organizacji młodzieżowej >Polskie Tajne Siły Zbrojne<” działającej na terenie Wojcieszyc i Cieplic w okresie kwiecień-czerwiec 1950. Śledztwo prowadzono od 22.06.1950 do 17.09.1950. Seweryn Skraban przyznał się do przynależności do tej organizacji. Nie został uwzględniony w akcie oskarżenia znajdującym się w aktach. W dniu 21.10.1954 materiały złożono do archiwum WUBP we Wrocławiu pod numerem 16391/III. IPN Wr 039/5700 t. 1 (16391/III).
Śledztwo WUBP we Wrocławiu. Seweryn Skraban należał do „nielegalnej organizacji” bez nazwy od kwietnia do 23 czerwca 1950. Będąc jej aktywnym członkiem "przechowywał nieleg. pistolet syst. >Parabellum< oraz uczestniczył w zebraniach organizacyjnych". W dniu 22.10.1954 materiały złożono do archiwum Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu pod sygnaturą 16452/III. Materiały archiwalne nie zachowały się. Materiałów o sygn.16452/III brak. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu w dniu 28.11.1950 na sesji wyjazdowej w Jeleniej Górze, Seweryn Skraban został skazany na 11 lat pozbawienia wolności za to, że „od kwietnia 1950 do 23 czerwca 1950 we wsi Wojcieszyce (…) brał udział w związku mającym na celu gromadzenie broni palnej bez zezwolenia (…)” i „w maju 1950 przez okres dwóch tygodni w tej samej miejscowości w swoim domu przechowywał bez zezwolenia pistolet >Parabellum< (…). W aktach zachowało się również postanowienie o tymczasowym aresztowaniu z dnia 28.06.1950, postanowienie o wyłączeniu do odrębnego postępowania z dnia 16.09.1950, gdyż organizacja, do której należał S. Skraban nie miała „ścisłego powiązania z nielegalną organizacją (…) >Polskie Tajne Siły Zbrojne<”. Wyrokiem Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 05.02.1951 kara pozbawienia wolności została zmniejszona do 6 lat. W dniu 12.01.1953 orzeczono złagodzenie kary do 3 lat. Seweryn Skraban został zwolniony w dniu 03.04.1953. IPN Wr 21/4223 (Sr 672/50).
Sprawa Obserwacyjna założona na więźnia Seweryna Skrabana, który w listopadzie 1950 został skazany przez WSR we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Jeleniej Górze na karę 6 lat więzienia. Został uznany za winnego, że od kwietnia 1950 do czerwca 1950 we wsi Wojeszyce brał udział w nielegalnym związku mającym na celu gromadzenie broni palnej bez zezwolenia oraz za to, że nielegalnie przechowywał pistolet „Parabellum”. Jako początek kary uznano dzień 23.06.1950, osadzony w więzieniu w Jaworznie. W sierpniu 1952 podjęto próbę zwerbowania go na informatora, jednak ww. nie zgodził się na współpracę. Zwolniony z więzienia w dniu 14.05.1953. Akta sprawy „byłego więźnia, zwolnionego z więzienia w Jaworznie” przesłano do Wydz. II WUBP w Lublinie, a stamtąd w dniu 26.05.1953 do PUBP w Zamościu. W dniu 30.12.1966 materiały złożono do archiwum Wydz. „C” KWMO w Lublinie pod sygnaturą 2309/III. IPN Lu 02/322 (2309/III).
Akta operacyjne z lat 1956-1958 dotyczące zagadnienia młodzieżowego na terenie miasta i powiatu Jelenia Góra. Akta zawierają materiały dot. różnych organizacji i osób działających przed rokiem 1955, w tym grup zlikwidowanych. Seweryn Skraban występuje w raporcie dot. nielegalnej organizacji „Polskie Tajne Siły Zbrojne” na terenie Cieplic, Podgórzyna i Wojcieszyc. W dniu 13.07.1964 materiały złożono do archiwum Wydziału „C” KWMO we Wrocławiu pod numerem 90097/II. IPN Wr 024/6259 (90097/II).
Opracowanie faktologiczne przygotowane przez Komendę Wojewódzką MO we Wrocławiu w roku 1976. Zawiera charakterystykę „reakcyjnej” organizacji młodzieżowej (bez nazwy), działającej na terenie powiatu Jelenia Góra w okresie kwiecień-czerwiec 1950, której Seweryn Skraban był członkiem. IPN Wr 049/204 (F-206).
Według informacji zawartych w aktach paszportowych prowadzonych od 26.04.1984 w dniu 08.11.1984 Seweryn Skrobak wyjechał turystycznie przez „Orbis” w Olsztynie do Danii i RFN, skąd odmówił powrotu do kraju pozostając na terenie RFN. IPN Bi 132/2849/13 (EAOL 112715).
.