Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Brochocki
Miejsce urodzenia: Mały Możejków
Data urodzenia: 02-03-1895
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Zofia
Znany/a też jako:
Andrzej Brochodzki
urodzony/a 02- 03-1895 Mały Możejków
Imiona rodziców: Władysław Zofia


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) prowadzona w okresie 03.11.1950 - 31.10.1958 przez Wydział III Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, dotyczy nie ujawnionego członka organizacji Wolność i Niezawisłość Okręgu Wileńskiego Andrzeja Brochockiego, przebywającego na terenie Poznania do 29.01.1947, a następnie na terenie miasta stołecznego Warszawy. W posiadaniu materiałów wstępnych dotyczących sprawy był Wydział III WUBP w Białymstoku. Andrzej Brochocki był inwigilowany przez Biuro ,,W’’ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które było w posiadaniu dokumentacji potwierdzającej, iż w latach 1939-1941 przebywał on na terenie Białorusi Zachodniej. W materiałach znajdujących się w Archiwum KM MO Warszawie, zawarta była informacja, iż w okresie okupacji był członkiem Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego. IPN BU 0423/1671 (435/IV, 3807/IV).
Akta paszportowe Andrzeja Brochockiego ubiegającego się o wyjazd za granicę do Kanady i Wielkiej Brytanii. Dnia 10.11.1958 Biuro Paszportów Zagranicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wydało zastrzeżenie Nr I (2461/58) wyjazdu do Wielkiej Brytanii i Kanady, które zostało anulowane 19.07.1963. Dnia 23.07.1963 BPZ MSW wydało zastrzeżenie Nr II (264/63) wyjazdu do Wielkiej Brytanii, które zostało anulowane 8.05.1973. IPN BU 1005/141544 (EAGM 141544).
.