Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Antoni Karol
Nazwisko: Adamowicz
Nazwisko rodowe: Fürgang
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 22-08-1914
Imię ojca: Michał
Imię matki: Eugenia
Znany/a też jako:
Karol Fürgang
Imiona rodziców: Mojżesz


Dodatkowe informacje:

Członek PPS od maja 1945 r., następnie w PZPR. W Krakowie ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, zakończone magisterium w 1936 r. po studiach odbył aplikację adwokacką. W pierwszych dniach września 1939 r. ewakuował się ze szpitalem wojskowym do Kowla, po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną udał się do Lwowa, gdzie w okresie 1939-1940 był kierownikiem sklepu. Z uwagi na wyższe wykształcenie skierowano go do Wydziału Ochrony Zdrowia Rejonu Armii Czerwonej [!], gdzie był buchalterem i sekretarzem. Po wkroczeniu Niemców do Lwowa od sierpnia 1941 r. pracował w szpitalu przy tamtejszej gminie żydowskiej jako: robotnik, magazynier, sanitariusz. W lipcu 1943 r. przedostał się do Warszawy, gdzie ukrywał się do wybuchu powstania. Po kapitulacji powstania w KL Leitmeritz tam przebywał do końca wojny. Po zakończeniu wojny znalazł się we Wrocławiu, od czerwca 1945 pracował w Zarządzie Miejskim Wrocławia — naczelnik Urzędu Kontroli. W tym czasie zaangażował się w działalność polityczną, zasiadał w lokalnych władzach PPS, redagował miejscową gazetę (brak bliższych danych) oraz wykładał w miejscowej szkole milicyjnej [!]. W lutym 1947 r. przeniesiony do Prezydium Rady Miasta najpierw zastępca dyrektora Biura Prezydialnego, następnie dyrektor Gabinetu [!]. W latach 1954-1955 pełnomocnik rządu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego. 14.07.1954 r. zatwierdzony na Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Targów Poznańskich. Od 4.11.1955 r. wiceprezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego.


Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 10, s. 1-8, 9-10, 19, 22, 23; indeks osobowy akt paszportowych IPN BU 728/3709.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Prezes Polska Izba Handlu Zagranicznego Warszawa 02-1958 05-1971 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 238.
.