Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Uchal
Miejsce urodzenia: Lutobrok
Data urodzenia: 15-11-1930
Imię ojca: Jan
Imię matki: Leonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Uchal pseudonim "Kazik" (ur. w listopadzie 1930 r.) od roku 1950 był współpracownikiem, a od czerwca 1951 do kwietnia 1952 żołnierzem - partyzantem kilkuosobowego oddziału antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Ten oddział pod dowództwem Hieronima Mioduszewskiego pseudonim "Deska" operował na terenie powiatów Kolno, Łomża i Pisz. Edward Uchal figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP w Białymstoku, PUBP w Kolnie i PUBP w Łomży z lat 1951-1953. Zapisano w nich między innymi, iż Edward Uchal został "zabity w czasie akcji" grupy operacyjnej UB i oddziałów KBW w dniu 24 kwietnia 1952 "w lesie koło wsi Rosochate pow. Kolno" (w obławie wojsk KBW i funkcjonariuszy PUBP w Kolnie). Wraz z 21-letnim Edwardem Uchalem "Kazikiem" zginęli wówczas przy swoim leśnym schronie w walce zbrojnej z KBW i UB trzej inni żołnierze NZW: Hieronim Mioduszewski "Deska", Edward Gutowski "Piotr" i Fabian Konopko "Adam" / "Sławek". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Edward Uchal występuje wraz z wieloma innymi żołnierzami antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach operacyjnych PUBP w Kolnie i WUBP w Białymstoku z lat 1951-1954 zarejestrowanych jako Sprawa Obiektowa krypt. "Nil". Sprawa ta dotyczyła rozpracowania Komendy Powiatowej NZW krypt: "Orkan", "Łaba", "Łużyca" i była prowadzona w latach 1951-1954 przez PUBP w Kolnie. Akta te zawierają m.in. raporty UB dot. rozpracowania poszczególnych członków i partyzantów NZW oraz spis członków NZW z gminy Turośl, pow. Kolno. IPN Bi 011/14 t. 1-2 (155/IV/a-e).
Edward Uchal występuje wraz z 78 innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach WUBP w Białymstoku z lat 1951-1954. Są to ich kwestionariusze osobowe oraz "karty na czyn przestępczy" do "Charakterystyki nr 15". Ta charakterystyka dot. oddziału NZW pod dowództwem Edwarda Łebkowskiego pseud. "Bogdan"/ "Orlicz" oraz oddziału NZW pod dowództwem Hieronima Mioduszewskiego pseud. "Deska" - działających w latach 1950-1954 na terenie powiatów Łomża, Kolno i Pisz. Materiały te zostały opracowane w roku 1977 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN Bi 019/9 t. 3 (1/9).
Edward Uchal występuje wraz z kilkoma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w obszernych aktach Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku z lat 1994-1996 - opisanych jako: "Akta podręczne w sprawie zamordowania w dn. 24.04.1952 w Rosochatem, pow. Kolno, przez funkcjonariuszy PUBP w Kolnie Edwarda Uchala, Hieronima Mioduszewskiego, Fabiana Konopko, Edwarda Gutowskiego". Akta te zawierają między innymi protokoły zeznań świadków: braci Hieronima Mioduszewskiego, siostry Edwarda Uchala, matki i braci Edwarda Gutowskiego i innych osób - opisujących prokuratorom tragiczne wydarzenia z lat 1941-1952, w tym prześladowania ich synów, braci i rodzin przez funkcjonariuszy UB, MO i NKWD. Zawierają także protokoły zeznań pięciu byłych funkcjonariuszy PUBP w Kolnie i WUBP w Białymstoku w latach 1951-1952 oraz fragmenty akt i sprawozdań PUBP w Kolnie i WUBP w Białymstoku z lat 1951-1952. IPN Bi 484/170 - 173 (S 1/95).
.