Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Ratkiewicz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 03-11-1920
Imię ojca: Jan
Imię matki: Leokadia
Znany/a też jako:
Jan Ratkiewicz
urodzony/a 03- 11-1920 Strych
Imiona rodziców: Jan Leokadia


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego od 05.04.1948 przez PUBP w Tarnobrzegu na członków organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN), w tym Jana Ratkiewicza. Ww. od początku 1946 roku pełnił funkcję skrzynki pocztowej - przyjmował pocztę organizacyjną i przekazywał ją innemu członkowi WiN. Śledztwo w sprawie zakończono wydaniem w dniu 30.04.1948 aktu oskarżenia, w którym zapisano: że "od początku 1946 do czasu jego aresztowania, tj. 12.02.1948 (ww.) był członkiem nielegalnej organizacji WiN, która miała na celu przemocą usunąć ustanowione organa władzy zwierzchniej Narodu, oraz zmienić ustrój Państwa Polskiego". IPN Rz 046/658 (1313/III).
Akta prowadzone w okresie od 23.02.1948 do 26.04.1949 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie dot. osób podejrzanych o działalność na rzecz organizacji WiN. W sprawie Jana Ratkiewicza w dniu 12.02.1948 wydano postanowienie o tymczasowym areszcie na rzeszowskim zamku. IPN Rz 108/3605 (Pr. 627/48).
Sprawa sądowa dot. członków Zrzeszenia WiN z terenu powiatu niżańskiego prowadzona w okresie od 07.04.1948 do 20.10.1948. Ratkiewicz Jan rozkazem PUBP w Tarnobrzegu z dnia 12.02.1948 został zatrzymany, a następnie przesłuchiwany w związku z podejrzeniem o przynależność do "nielegalnej organizacji". Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 20.10.1948 za przynależność do organizacji "mającej na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego" skazany został na 5 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. Na mocy amnestii karę pozbawienia wolności darowano. IPN Rz 107/710 (Sr. 450/48).
W związku z toczącym się wobec ww. śledztwem, zarejestrowany został w Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Tarnobrzegu i Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Tarnobrzegu. IPN Rz 50/61 (241), IPN Rz 50/62 (242).
Jan Ratkiewicz wpisany został do Księgi głównej więźniów śledczych Więzienia w Rzeszowie z roku 1948. IPN Rz 190/52.
Zapisy dot. Jana Ratkiewicza znajdują się w Repertorium Pr Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (księdze z 1948 roku), w Wykazie osób aresztowanych w latach 1947-1948 i w Skorowidzu "Pr" spraw karnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na rok 1948. IPN Rz 65/5 t. 1, IPN Rz 65/54, IPN Rz 65/69.
Ww. figuruje w Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Nisku w latach 1946-1954 oraz w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Nisku za lata 1946-1954. IPN Rz 50/41 (215), IPN Rz 50/42 (216).
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w latach1977-1978 zawierające Charakterystykę Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków organizacji. Jan Ratkiewicz był członkiem WiN na terenie gromady Charzewice. Pełnił funkcję skrzynki pocztowej. Za powyższą działalność został aresztowany, a następnie skazany wyrokiem sądowym. IPN Rz 05/6 (CHF-3 t. 5).
.