Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz
Nazwisko: Słowiński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 24-01-1950
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Włodzimierz Słowiński 11.06.1977 został zarejestrowany pod nr 17521 przez Wydział III KS MO jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (bez kryptonimu). Powód: „Z anonimowej informacji, która była podstawą założenia sprawy wynikało, że przechowuje w domu biuletyny KOR-u oraz udostępnia je do czytania osobom trzecim. Ponadto miał się pozytywnie wyrażać o ich [tj. KSS >KOR<] działalności”. W dniu 17.03.1978 sprawę wyrejestrowano, a materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KS MO pod sygn. 5306/II. Akta o sygn. 5306/II zniszczono w kwietniu 1987 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 20.07.1979 Włodzimierz Słowiński został zarejestrowany przez Wydział III-1 KS MO jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Łącznik” (nr rejestr. 26368) na podstawie „materiałów [przejętych] z innej jednostki”. Sprawa ta dotyczyła „nielegalnego przywozu do PRL literatury antykomunistycznej”. Dnia 27.04.1981 funkcjonariusze SB przeprowadzili rozmowę ostrzegawczą z Włodzimierzem Słowińskim. Materiały SOS „Łącznik” zarchiwizowano w Wydziale „C” KS MO pod sygn. 6855/II, a następnie zmikrofilmowano pod sygn. 6855/2. IPN BU 0247/564 (6855/II) akta, IPN BU 01322/1780 (6855/2) mikrofilm.
Z treści akt paszportowych Włodzimierza Słowińskiego wynika, że dnia 23.06.1971 złożył on wniosek paszportowy na wyjazd do Szwajcarii na zaproszenie osoby, która odmówiła powrotu do PRL. W związku z tym otrzymał decyzję odmowną. Z kolei 6.06.1979 Wydział III-1 KS MO otrzymał informację z Granicznego Punktu Kontrolnego w Kunowicach, że 23 maja tego roku powracający z Berlina Zachodniego Włodzimierz Słowiński „wwoził do kraju ukryte w bagażu kilkadziesiąt pozycji nielegalnych wydawnictw pozbawionych debitu komunikacyjnego PRL, w tym szereg wydawnictw nieformalnych grup antysocjalistycznych drukowanych na Zachodzie”. Wydawnictwa te zostały skonfiskowane przez Urząd Celny w Kunowicach, a Włodzimierz Słowiński odmówił składania wyjaśnień w tej sprawie. W związku z powyższym wniesiono wobec niego tzw. zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych o nr Z-III-A/79. IPN BU 908/26540 (EAGU 026540).
.