Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Świątek
Miejsce urodzenia: Pieniążkowice
Data urodzenia: 30-03-1916
Imię ojca: Józef
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Świątek ps. "Jawor" został objęty kontrolą operacyjną jako żołnierz oddziału partyzanckiego krypt. "Błyskawica" dowodzonego przez mjr. Józefa Kurasia ps. "Ogień", działającego na terenie powiatu nowotarskiego w okresie od kwietnia 1945 do marca 1947. Pełnił funkcję łącznika między kompanią dowodzoną przez mjr. Józefa Oleksiewicza ps. "Groźny, a kompanią dowodzoną przez mjr. Włodzimierza Bystrzyckiego ps. "Dzielny". Korzystając z amnestii ujawnił się 21.04.1947 przed PUBP w Nowym Targu. Materiały złożono w Archiwum WUdsBP w Krakowie pod sygn. 123426/II. Następnie 16.11.1966 przerejestrowano pod sygn. 7325/II i złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie. IPN Kr 010/7228 (7325/II).
Kontynuacja rozpracowania Stanisława Świątka prowadzona przez PUBP/PUdsBP w Sieradzu, zawierająca częściowo materiały z PUBP w Nowym Targu. Objęty kontrolą operacyjną jako były żołnierz oddziału partyzanckiego krypt. "Błyskawica" dowodzonego przez mjr. Józefa Kurasia ps. "Ogień". Od 1950 roku mieszkał na terenie powiatu sieradzkiego i pozostawał w zainteresowaniu tamtejszego PUBP. Materiały złożono 10.04.1956 w Archiwum WUdsBP w Łodzi pod sygn. 6347/II. IPN Łd 011/1205 (6347/II).
Materiały administracyjne WUBP/WUdsBP we Wrocławiu zawierające oświadczenia i ankiety ujawnionych członków organizacji niepodległościowych, członków AK oraz dezerterów z MO i WP. W aktach znajduje się oświadczenie Stanisława Świątka, w którym informuje, że był żołnierzem oddziału partyzanckiego krypt. "Błyskawica" dowodzonego przez mjr. Józefa Kurasia ps. "Ogień". Ujawnił się 21.04.1947 w PUBP w Nowym Targu. Otrzymał zaświadczenie nr 61626. Materiały złożono 25.04.1956 w Archiwum WUdsBP we Wrocławiu pod sygn. 2285/IV. IPN Wr 032/189 (2285/IV) t. 78.
Opracowanie historyczne pn. "Charakterystyka nr 12" sporządzone przez Wydział "C" KWMO w Krakowie w latach 1975-79, dotyczące oddziału partyzanckiego krypt. "Błyskawica", dowodzonego przez mjr. Józefa Kurasia ps. "Ogień", działającego na terenie powiatu nowotarskiego, nowosądeckiego i limanowskiego w okresie od kwietnia 1945 do marca 1947. Stanisław Świątek ps. "Jawor" do października 1946 był łącznikiem w tym oddziale. IPN Kr 074/12 (12/X) t. 1-5.
.