Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Osmęda
Miejsce urodzenia: Doły
Data urodzenia: 09-03-1946
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Osmęda został zarejestrowany pod numerem KR 16087 przez Wydział III KWMO w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Koteria" o tym samym numerze rejestracyjnym, prowadzonej w okresie od 28.04.1975 do 18.10.1975. Sprawa została 12.06.1975 przekwalifikowana na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o tym samym kryptonimie i numerze rejestracyjnym. K. Osmęda został objęty kontrolą operacyjną w związku z podejrzeniem przynależności do nielegalnej organizacji. Prowadzenie SOR krypt. "Koteria" zakończono 18.10.1975 po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej z w/w. Materiały złożono 18.10.1975 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 13444/II-gr. Akta zniszczono 13.09.1989 w WUSW w Krakowie. Materiały o sygn. 13444/II-gr zniszczono 13.09.1989 w WUSW w Krakowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.