Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Filar
Miejsce urodzenia: Rymanów
Data urodzenia: 22-11-1909
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały rozpracowania krypt. "Ksiądz" i śledztwa PUBP w Nowym Targu i WUBP w Krakowie w sprawie działaczy konspiracji z Rabki skupionych wokół ks. Józefa Hojoła. W maju 1946, podczas zebrania konspiracyjnego, utworzono komórkę WiN, która jednocześnie, obok działalności w strukturach WiN, utrzymywała poprzez oddział "Groźnego" bliskie kontakty ze zgrupowaniem partyzanckim "Błyskawica" pod dowództwem Józefa Kurasie ps. "Ogień. Józef Filar, właściciel sklepu w Rabce, brał udział w zebraniach organizacji, a jego sklep służył za punkt kontaktowy z partyzantami z "Błyskawicy". W styczniu 1950 WUBP w Krakowie zatrzymał, a następnie aresztował ks. Hojoła oraz osoby z nim związane. Józef Filar został zatrzymany 14.01.1050 i aresztowany na 3 miesiące. Aresztu nie przedłużono i wraz z częścią osób w sprawie został zwolniony. Materiały sprawy złożono 11.11.1954 w Archiwum WUBP w Krakowie pod dawną sygn. 14175/I. W 1972 przesygnowano do nr 3742/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/3525 t. 5-7 (3742/III-gr.).
Sprawa Ewidencyjno Obserwacyjna krypt. "Łącznik", nr rej. 533/F, założona 07.06.1955 przez PUdsBP w Nowym Targu na Józefa Filara, byłego łącznika AK na terenie Rabki, a następnie uczestnika w 1946 roku konspiracji WiN-owskiej. Rozpracowanie zakończono i materiały złożono w archiwum WUdsBP w Krakowie 18.12.1956 pod sygn. 1532/R. Sprawę ponownie podjęto w 1962 roku. Akta 1532/R nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnej Obserwacji krypt. "Kostur" nr rej. 2189, założona 19.10.1962 przez SB KPMO w Nowym Targu na Józefa Filara. Kontynuacja sprawy krypt. "Łącznik". Rozpracowanie zakończono 12.07.1966 po śmierci Józefa Filara, i zarchiwizowano pod sygn. 1532/R. Akta wybrakowano w 1966 roku w KWMO w Krakowie. Akta 1532/R nie zachowały się. Zniszczono w 1966 roku. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Obiektowa krypt. "Akademia" prowadzona przez WUBP w Krakowie na środowisko b. żołnierzy AK z terenu woj. krakowskiego. Józef Filar ps. "Laska" figuruje w aktach jako b. łącznik AK z terenu Rabki. Akta o sygn. IPN Kr 075/18 t. 29, 33 (29/OB).
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-86 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Józef Filar figuruje w charakterystyce jako członek komórki WiN na terenie Rabki, utrzymujący kontakty oddziałem partyzanckim "Błyskawica". Akta o sygn. IPN Kr 074/199 t. 1-8 (200/X).
.