Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa Elżbieta
Nazwisko: Braun
Miejsce urodzenia: Mokrsko Dolne
Data urodzenia: 30-05-1932
Imię ojca: Juliusz
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teresa Braun była rozpracowywana w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Biedronki" nr rejestracyjny KI 11336, prowadzonej przez Wydział III KWMO w Kielcach. Objęta kontrolą operacyjną w okresie od 30.03.1974 do 04.10.1975 ze względu na aktywną działalność w Duszpasterstwie Akademickim. Rozpracowanie zakończono z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Część materiałów z SOS krypt. "Biedronki" złożono 04.10.1975 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Kielcach pod sygn. 10448/II. Akta zniszczono 18.01.1990. Pozostałe materiały SOS krypt. "Biedronki" włączono do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Dobroczyńcy", prowadzonej przez Wydział III KWMO/WUSW w Kielcach w okresie 1970-1989. Materiały SO krypt. "Dobroczyńcy" zniszczono w WUSW w Kielcach 28.12.1989. Materiały zniszczono 18.01.1990 w WUSW w Kielcach. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Zarejestrowana 27.02.1986 do nr KI 26329 przez Wydział IV WUSW w Kielcach do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Osy" nr rej. KI 2193, prowadzonej w okresie od 27.12.1962 do 30.10.1989, najpierw w ramach Teczki Zagadnieniowej, a od 16.06.1970 jako Sprawa Obiektowa. W ramach SO krypt "Osy" objęto kontrolą operacyjną i rozpracowywano osoby aktywnie działające w środowiskach katolickich na terenie województwa kieleckiego. Prowadzenie SO krypt. "Osy" zakończono i materiały złożono 15.11.1989 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 2885/IV. Akta SO krypt. "Osy" zachowały się niekompletne, brak całości sprawy. Akta o sygn. IPN Ki 014/1845 (2885/IV).
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanej Teresy Braun. Została internowana w Bocheńcu podczas przeprowadzania kursu dla działaczy NSZZ "Solidarność". Internowana 13.12.1981 decyzją nr 281/81 KWMO w Kielcach. Zarejestrowana 22.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Kielcach do Akcji „Jodła” pod nr KI 20186. Osadzona w OO w Kielcach. Zwolniona 02.01.1982 decyzją nr 60/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 07/23, IPN Ki 028/24 (IV/2346/24) mikrofilm.
Akta internowanej Teresy Braun. Internowana 13.12.1981 decyzją nr 281/81 KWMO w Kielcach. Osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniona 02.01.1982 decyzją nr 60/82. Akta o sygn. IPN Ki 45/34 (14/I/81).
Akta paszportowe. Zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z-I-492/82 na WKŚ wniesione przez Wydział III KWMO w Kielcach na okres 01.02.1975 do 31.12.1976 w związku z prowadzoną kontrolą operacyjną w ramach SOS krypt. "Biedronki". Akta o sygn. IPN Ki 23/1063 (EAKI 1063).
.