Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Warian
Miejsce urodzenia: Wola Zabierzowska
Data urodzenia: 24-05-1958
Imię ojca: Józef
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy sądowej przeciwko Józefowi Warianowi i innym, oskarżonym o atak na patrol MO w dniu 07.10.1982. J. Warian został zatrzymany 09.10.1982 i decyzją prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Kraków-Nowa Huta tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego Wydział III Karny w Krakowie z 29.11.1982 skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na okres 3 lat. Rada Państwa skorzystała z prawa łaski i Uchwałą z 25.05.1983 warunkowo zwolniła J. Wariana z odbywania reszty kary na okres próby 3 lat. IPN Kr 4/549 (III K 149/82).
Józef Warian został zarejestrowany 04.05.1984 pod numerem KR 28723 przez Wydział V WUSW w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Prezes" nr KR 28280, prowadzonej w okresie od 21.01.1984 do 31.01.1990 przez Wydział V/ Inspektorat II WUSW w Krakowie. Materiały dotyczące J. Wariana wyłączono 05.11.1985 z SOR krypt. "Prezes" i przekazano do Pionu V DUSW w Nowej Hucie. Materiałów nie przerejestrowano. J. Warian został objęty kontrolą operacyjną ze względu na udział w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" w Kombinacie Metalurgicznym Huta im. Lenina. Rozpracowanie dot. J. Wariana zakończono 12.02.1987. Materiały złożono 27.02.1987 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16914/II. Akta zniszczono 16.12.1989 w WUSW w Krakowie. Materiały dot. J. Wariana zniszczono 16.12.1989 w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.