Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jan
Nazwisko: Osika
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 01-11-1948
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Osika został objęty kontrolą operacyjną przez Pion V DUSW w Nowej Hucie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Paczka" nr rejestracyjny Kr 30872, prowadzonej w okresie od 13.05.1985 do 16.10.1986. W ramach SOS krypt. "Paczka" rozpracowywano osoby kolportujące wydawnictwa bezdebitowe (m.in. "Hutnik", "Zomorządność", "Homo Homini") na terenie Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina oraz działające w strukturach Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej. Prowadzenie sprawy zakończono po podjęciu szeregu działań dezintegracyjnych z wykorzystaniem agentury, likwidacji punktów kolportażu, a także po przeprowadzeniu przeszukań w miejscu pracy i zamieszkania oraz rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych. Materiały sfilmowano i złożono 23.12.1986 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16884/II-gr. Akta zniszczono 16.12.1989 w WUSW w Krakowie. Pozostał mikrofilm. Mikrofilm o sygn. IPN Kr 0101/301 (16884/II-gr.).
.