Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Wojciech
Nazwisko: Rybicki
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 25-02-1938
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Rybicki został objęty kontrolą operacyjną przez Wydział I Departamentu II MSW. Jako pracownik naukowy Instytutu Badań Jądrowych PAN, a także z uwagi na służbowe wyjazdy do krajów kapitalistycznych oraz utrzymywanie kontaktów z pracownikami jednostek naukowych z krajów zachodnich, został wytypowany przez SB jako kandydat do werbunku. Z opracowania zrezygnowano z uwagi na zdecydowane unikanie przez w/w kontaktów z SB. Rozpracowanie prowadzono w okresie od 07.03.1963 do 07.06.1967. Część dokumentacji aktowej przekazano 17.01.1968 do Wydziału II KWMO w Krakowie, gdzie kontynuowano rozpracowanie K. Rybickiego. Pozostałe materiały sfilmowano i złożono 28.10.1971 w Archiwum Wydziału II Biura "C" MSW pod sygn. 8563/A, sygn. mikrofilmu 5015/A. Dokumentację aktową zniszczono, pozostał mikrofilm. Mikrofilm o sygn. IPN BU 0586/3327 (5015/A).
Kontynuacja rozpracowania Krzysztofa Rybickiego prowadzona przez Wydział II KWMO w Krakowie w latach 1968-1973, pracownika Instytutu Fizyki Jądrowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Materiały złożono 06.04.1973 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 12073/II. IPN Kr 010/11141 (12073/II).
Krzysztof Rybicki został zarejestrowany 07.08.1984 pod numerem KR 29203 przez Wydział V WUSW w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Przyjaciele" nr rejestracyjny KR 29089, prowadzonej w okresie od 09.07.1984 do 14.11.1985. W ramach SOS krypt. "Przyjaciele" rozpracowywano osoby podejrzane o kolportaż nielegalnych wydawnictw i ulotek oraz działające w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej UJ w Krakowie. Prowadzenie SOS krypt. "Przyjaciele" zakończono 14.11.1985. Materiały SOS krypt. "Przyjaciele" sfilmowano i złożono 12.03.1986 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16799/II-gr. Materiały zniszczono 16.12.1989 w WUSW w Krakowie. Pozostał mikrofilm. Mikrofilm o sygn. IPN Kr 0101/255 (16799/II-gr.).
Meldunki operacyjne Wydziału II KWMO w Krakowie kierowane do Departamentu II MSW obejmujące pierwsze półrocze 1981 roku. Krzysztof Rybicki występuje w meldunkach operacyjnych dotyczących współpracy i koordynowania wyjazdów pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej UJ do ośrodka badawczego w Szwajcarii. IPN Kr 079/104 (162/K) t. 1-2.
.